Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

HemCSRD-ändringar: från mikroplast till klimatförändringOkategoriseradCSRD-ändringar: från mikroplast till klimatförändring

CSRD-ändringar: från mikroplast till klimatförändring

Fredag 9 juni 2023 publiceras en ny uppdatering av ESRS. Dessa standaarden beskriver de processer och datapunkter för vilka måste tillämpas i kaderen av de hållbara hållbarhets rapportageplicht CSRD. Wat opvalt: meer detail, meer duidelijkheid en meer flexibiliteit. 

Den nya uppdateringen av de europeiska rapportagestandarderna om hållbarhet visar på ett antal viktiga förändringar i förhållande till den senaste uppdateringen i november 2022. De kommande fyra veckorna kan bli begränsade till den nuvarande versionen, då kommissionen med en sista version till slaget går.

Wat opvalt in de huidige update: de kern blijft grotendeels hetzelfde, maar in de uitvoering zijn een aantal punten aanzienlijk versoepeld.

Materialkvaliteten är ännu mer central

I den förra versionen var ett antal ämnen obligatoriska, med namn kring ämnet Klimatverandering. I den senaste versionen är detta inte mer fallet. De materialiteitsanalyse bepaalt nu voor alle onderwerpen of er op gerapporteerd moet worden of niet.

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤? För de flesta organisationer kommer de ämnen som först var obligatoriska, som ett materiellt ämne till ovanför att komma under materialitetsanalysen. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor te stellen dat het onderwerp klimaatverandering er voor een organisatie op geen enkele manier toe doet. Het goed uitvoeren en onderbouwen van de materialiteitsanalyse wordt dus nog belangrijker.

De kern blijft hetzelfde, maar er is meer detail

In de basis is er heel veel hetzelfde gebleven, en dat biedt houvast. Företag som redan hade börjat förbereda sig för CSRD kan fortsätta med en mycket hård behandling. Zo zijn de plus minus 100 onderwerpen die moeten worden getoetst op materialiteit grotendeels dezelfde gebleven.

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤? Vissa ämnen är mer detaljerade, t.ex. när det gäller vervuiling. Daar is bijvoorbeeld het onderwerp Microplastics toegevoegd, wat betekent dat er expliciet wordt verlangd van organisaties om te bepalen of dit een onderwerp is wat in hun duurzaamheidsrapportage moet worden opgenomen. 

[texten går vidare under bilden]

Climate Change ESRS CSRD update June 2023 Ecocharting

Mer tydlighet och flexibilitet

De nya riktlinjerna är ett stycke mer mångsidiga, specifika och innehåller fler exempel för att illustrera hur processen för förberedelse av CSRD ser ut. Ook is er meer flexibiliteit, zo kan op veel datapunten worden gebruikgemaakt van een aanloopfase waarin er nog niet op alle vlakken hoeft te worden gerapporteerd. 

De nya ESRS-riktlinjerna är också klara över hur materialitetsanalysen måste utföras och hur intressenter här måste involveras. Detta förblir ett centralt begrepp som ligger till grund för CSRD:s hållbarhetsrapport. 

Uppdatering i Ecocharting: kompletterande ämnen och datapunten

Anpassningarna i CSRD-riktlinjerna har genomförts i enlighet med Ecocharting. Detta är framför allt ett antal små obehagliga ändringar och tillägg. Den process som är central i vår programvara, den dubbla materialitetsanalysen, förblir qua genomförande grotendeels lik.

Ny information om hur vår programvara fungerar? 
Den dubbla materialitetsanalysen kan vara en stor utmaning. Använd därför vår programvara som helt är baserad på de riktlinjer och är utformad i samarbete med hållbarhetsexperter och revisorer. Fråga nedan efter en demo! 

Börja idag med förberedelser på CSRD.

Krijg en personlig rundtur i vår intuitiva CSRD-programvara. Begär en demo direkt.