Plataforma CSRD completa.

   Conecte-se

LarCSRD wijzigingen: de microplásticos para verificação climáticaSem categoriaCSRD wijzigingen: de microplásticos para verificação climática

CSRD wijzigingen: de microplásticos para verificação climática

Vrijdag 9 juni 2023 is een nieuwe update van de ESRS gepubliceerd. Deze standaarden schrijven de processen en datapunten voor die moeten worden toegepast in het kader van de duurzaamheids rapportageplicht CSRD. O que se pretende: mais pormenor, mais diligência e mais flexibilidade. 

A nova atualização do relatório europeu sobre a duurzaamheid contém um grande número de alterações importantes que devem ser consideradas na atualização seguinte, em novembro de 2022. De komende vier weken kan worden gereageerd op de huidige versie, waarna de commissie met een laatste versie aan de slag gaat.

O que é que mudou na última atualização: o núcleo está muito mais pequeno, mas na utilização há mais alguns pontos que estão mais afastados.

O material não está mais no centro

In de vorige versie waren een aantal onderwerpen verplicht, met name rondom het onderwerp Klimaatverandering. In de nieuwste versie is dit niet meer het geval. De materialiteitsanalyse bepaalt nu voor alle onderwerpen of er op gerapporteerd moet worden of niet.

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤? Voor de meeste organisaties zullen de onderwerpen die eerst verplicht waren, als een materieel onderwerp naar boven komen tijdens de materialiteitsanalyse. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor te stellen dat het onderwerp klimaatverandering er voor een organisatie op geen enkele manier toe doet. Het goed uitvoeren en onderbouwen van de materialiteitsanalyse wordt dus nog belangrijker.

O miolo é muito grande, mas há mais pormenores

In de basis is er heel veel hetzelfde gebleven, en dat biedt houvast. Bedrijven die al begonnen waren met CSRD voorbereiding, kunnen met een gerust hart verder. Zo zijn de plus minus 100 onderwerpen die moeten worden getoetst op materialiteit grotendeels dezelfde gebleven.

𝐖𝐚𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐞𝐤𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐣𝐤? Op sommige onderwerpen is meer detail gekomen, zoals bij het onderwerp vervuiling. Daar is bijvoorbeeld het onderwerp Microplastics toegevoegd, wat betekent dat er expliciet wordt verlangd van organisaties om te bepalen of dit een onderwerp is wat in hun duurzaamheidsrapportage moet worden opgenomen. 

[o texto passa a seguir ao ecrã]

Alterações climáticas ESRS CSRD atualização junho 2023 Ecocharting

Mais diversidade e flexibilidade

De nieuwe richtlijnen zijn een stuk duidelijker, specifieker en bevatten meer voorbeelden om te illustreren hoe het proces van CSRD voorbereiding eruit hoort te zien. Ook is er meer flexibiliteit, zo kan op veel datapunten worden gebruikgemaakt van een aanloopfase waarin er nog niet op alle vlakken hoeft te worden gerapporteerd. 

Os novos critérios do ESRS também ajudam a perceber como a análise de materialidade deve ser utilizada e como as partes interessadas devem ser envolvidas. Dit blijft een centraal concept wat de basis biedt van het CSRD duurzaamheidsverslag. 

Atualização do Ecocharting: novas respostas e dados

As medidas de correção do CSRD foram adoptadas no âmbito do Ecocharting. Trata-se, portanto, de um grande número de pequenos problemas e problemas internos. O processo que está no centro do nosso software, a análise de materialidade duvidosa, torna-se muito difícil de utilizar.

Está a pensar como é que o seu software funciona? 
A análise de materialidade duvidosa pode ser uma tarefa difícil. Utilize, por isso, o nosso software, que se baseia inteiramente nos requisitos e é desenvolvido em colaboração com peritos em contabilidade e contabilidade. Veja aqui uma demonstração! 

Comece hoje mesmo com as operações do CSRD.

Faça um tour pessoal em um software CSRD intuitivo. Faça uma demonstração diretamente.