Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Ecocharting Partners

Nyckeln till framgångsrik implementering av CSRD.

För en framgångsrik CSRD-implementering är olika expertkunskaper oumbärliga. Det är därför Ecocharting fokuserar på samarbete med specialister från olika områden.

Ecocharting Partners

Discipliner som kombinerar krafter

Hållbarhet

CSRD introducerar några nya koncept, men många har varit kända i flera år av hållbarhetsexperter.

Med den här erfarenheten till hands behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt!

Bokföring

Revisorns roll är oumbärlig i CSRD.

Deras regelbundna utvärdering av processer och resultat är nyckeln till framgången för en sund CSRD-strategi.

Digitalisering & Data

Redovisning av icke-finansiell data – en omöjlig uppgift med kalkylblad och separata datafiler.

Det är därför en solid digital grund är lösningen.

Våra partners

Ecocharting Partner

BMD-råd

Behövs din organisationshjälp för att beställa rapporten? Det är en av BMDs hållbarhetsrådgivare med ditt slag. Vi tittar på teman för din organisation som är relevanta, hjälper till med förberedelserna och inmatningen och vilket slutrapport.

Om Ecocharting

Ecocharting är allt-i-ett-plattformen för att skapa en hållbarhetsrapport som är fullt förenlig med CSRD.

Dra nytta av specialiserad kunskap.

Vid olika tillfällen under CSRD-processen kan ni stöta på utmaningar. Ibland kanske du saknar expertis eller tillgänglig kapacitet för att hantera dessa utmaningar effektivt. Våra partners är bekanta med vår programvara och kan hjälpa dig med CSRD-implementeringen.

CSRD expertis

Våra partners har redan genomfört framgångsrika CSRD-projekt och kan hjälpa dig att påskynda förberedelseprocessen.

Från dubbel väsentlighet till rapport - med rätt specialist kan du forma CSRD-grunden ännu mer effektivt.

Vägledning för processen

Hur får du med organisationen på den förändring som CSRD medför? Hur engagerar ni er i er värdekedja och era intressenter?

Detta är typiska frågor där en expert kan ge stöd.

Objektiv bedömning

Se till att du inte blir överraskad när revisionen närmar sig.

Genom att i god tid utvärdera era processer och resultat med oberoende experter sparar ni tid och pengar i revisionen

Om Ecocharting

Ecocharting tror på samarbete med hållbarhetsexperter och revisorer.

CSRD är ett nytt ämne för alla inblandade. Vi ser att många organisationer uppfinner hjulet på nytt när det gäller att översätta riktlinjerna till praktisk tillämpning.

Varför inte gå samman?
Ecocharting samlar expertis för att tillsammans sätta den europeiska standarden för digital förberedelse för CSRD.

Den europeiska standarden för CSRD-förberedelser

Tillsammans översätter vi riktlinjerna till en praktisk lösning, så att företagen inte längre behöver göra detta. På så sätt hjälper vi så många organisationer som möjligt att fokusera på det som är viktigt - själva hållbarheten!

Börja förbereda för CSRD idag.

Få en personlig visning av vår intuitiva CSRD-programvara. Begär en demo direkt.