Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Samarbeta med Ecocharting.

Bli partner

Ecocharting believes in collaboration with sustainability experts, accountants, and various specialists. Discover how to become a partner and explore the opportunities with Ecocharting here.

Ecocharting för rådgivare

Vi förstår att du har mycket på ditt bord när det gäller att hjälpa kunder att navigera i den komplexa värld som hållbarhetsrapportering utgör. Särskilt med CSRD kan detta innebära betydande utmaningar. Att bedöma väsentlighet kan vara ett stort pussel när det görs med kalkylblad eller långa frågeformulär.

Samtidigt har du som specialist en mängd kunskaper och erfarenheter som kan driva organisationer framåt och göra hållbarhet konkret. Organisationer kan verkligen dra nytta av detta.

Det är därför Ecocharting tror på ett win-win-samarbete, där organisationer får hjälp av rådgivarens sakkunskap och digitalt underlättas av vår CSRD-plattform.

ESG - CSRD rapporteringsprogramvara Ecocharting

Om Ecocharting

Ecocharting är allt-i-ett-plattformen för att skapa en hållbarhetsrapport som är fullt förenlig med CSRD.

Utmaningar i CSRD-praxis

Detta är vanliga utmaningar i CSRD-praxis och hur Ecocharting kan bidra för dig som rådgivare.

Färdiga rapportformat

Istället för att uppfinna hjulet på nytt har vår programvara redan formaten klara, till exempel för dubbel materialitet.

Effektiv hantering av efterlevnad

Spara tid på tråkiga efterlevnadsuppgifter, som att bedöma effekter, risker och möjligheter - och investera energi i möjligheterna kring CSRD för dina kunder.

Revisionssäker

Se till att ditt arbete är revisionssäkert och skapa en win-win-situation för din konsultverksamhet och dina kunder

Kompletterande tillvägagångssätt

Konsultverksamhet och digitalisering
går hand i hand.

Ecocharting är en allt-i-ett-onlineplattform för att skapa en hållbarhetsrapport som helt uppfyller kraven i CSRD. Vi fokuserar på att effektivisera de omfattande och tråkiga uppgifterna genom programvara, så att företag och rådgivare kan fokusera på själva den hållbara omställningen.

Samarbeta med kunder

Samarbeta digitalt med dina kunder på ett enkelt sätt via en användarvänlig portal. Ett av alternativen är att ha ett eget "byråkonto".

Bedöma väsentliga frågor

I Ecocharting är det enkelt att bedöma omfattningen och sannolikheten för att era kunder ska ta upp väsentliga frågor.

Visualisering

Interaktiva visualiseringar av bland annat väsentlighetsmatrisen, nyckeltal och andra data om hållbart företagande på ett begripligt sätt.

Datainsamling

Automatisera och digitalisera insamling och rapportering av hållbarhetsdata.

CSRD-efterlevnad

Programvaran är helt inriktad på CSRD och uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i riktlinjer och tillägg av nya funktioner.

Expertsessioner

Även om ESRS-riktlinjerna består av hundratals sidor, finns det fortfarande mycket osäkerhet.

Till exempel, hur fastställer vi återvinningsbarheten för effekter? Var sätter vi gränsen för tröskelvärde för väsentlighet? Och hur säkerställer vi att nyckeltal relaterade till sociala frågor verkligen är standardiserbara och tillförlitliga?

Eftersom det fortfarande råder så stor osäkerhet vill vi gärna lösa CSRD-pusslet tillsammans. Det är därför vi anordnar månatliga CSRD-expertmöten med hållbarhetsexperter, revisorer och andra specialister.

Genom att sammanföra dessa discipliner skapas en dynamisk och effektiv atmosfär som gör det möjligt för oss att tillsammans komma fram till praktiska svar och pragmatiska lösningar.

Geplande expertsessioner

Är du intresserad av att delta i vår nästa expertsession? Vi har inga platser tillgängliga, nodigen we new experts uit. 

Vrijdag 26 januari (15.00-17.00 timmar)
Fysiek (Utrecht). Logga in via understaand formulär.

Vrijdag 2 februari (15.00-17.00 timmar)
Digital (MS Teams). Logga in via understaand formulär.

 

Meddela dig för mer information under vår expertsession / partnerskap

Anmäl dig via ditt intresse för ett eventuellt formulär för våra expertsessioner. Friskrivningsklausul: det kan vara så att vi har tillräckliga meddelanden för en viss session. Vi nemen zsm kontakt med je op.

Fyll i nedanstående information.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Många ställda frågor

Vad är rollen för en partner?

Ecocharting trodde i samarbete med experter. På plats av alla självständigt wiel igen ut att hitta, kom vi tillsammans och förstärka vi varandra. Ecocharting fokuserar på CSRD-programvara och digital support, men vissa företag kommer att behöva ha extra hjälp. Därför är vi i kraft av samarbete.

Hur blir jag partner?

Fyll i dina uppgifter via ovanstående formulär och vi tar kontakt med zsm för mer information. 

Kan jag se programvaran?

Ja, ta del av ett webbseminarium där vi regelbundet organiserar planen för en 1-op-1-demo via vår demo-anfordran.

Bieden jullie träningen?

Ecocharting erbjuder en standardutbildning 'CSRD för rådgivare' och därefter en utbildning kring Ecocharting-mjukvaran. Benader vår kontaktperson för möjligheter.