Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Revisionsspår för CSRD - en översikt

Lär dig hur du håller koll på ditt revisionsspår så att din försäkringsgivare kan utvärdera processen för CSRD-förberedelse. Dokumentera alla förändringar för att säkerställa att du kan visa att du följt CSRD-metodiken för din revisor.

Betrodd av LEDANDE EUROPEISKA företag

Revisionsspår för CSRD - en översikt

Det digitala revisionsspåret inom Ecocharting hjälper din försäkringsgivare att verifiera din CSRD-förberedelseprocess. Som en del av begränsad säkerhet kommer din revisor att verifiera metodiken och resultaten av din förberedelseprocess. Detta inkluderar väsentlighetsbedömningen, dess resultat och hur ni dokumenterar policyer, åtgärder, mått och mål för alla ESG-frågor. 

En vanlig fallgrop med CSRD-rapportering är att börja arbeta över flera kalkylblad och separata dokument. Detta tillvägagångssätt innebär risken att förlora överblicken över de medverkande i din hållbarhetsrapportering, inklusive stegen som tas i materialitetsbedömningen.

Följaktligen komplicerar detta verifieringsprocessen för din försäkringsgivare och kan leda till ökade revisionskostnader. Se istället till att noggrant spåra alla förändringar med hjälp av Ecochartings helt digitala revisionspår.

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

Skaffa ett demokonto

Skaffa ett demokonto och få direkt tillgång till Ecochartings CSRD-plattform. Utforska dess omfattande funktioner:

I praktiken

Ta reda på hur man håller koll på revisionspåret

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

En av de främsta fördelarna med att använda vår digitala CSRD-lösning är att alla förändringar i din förberedelseprocess loggas. Detta är inte bara användbart för dig själv, eftersom du enkelt kan överföra kunskap till nya teammedlemmar - utan även för din revisor. 

Ecocharting gör det till exempel möjligt att visa revisionsspåret inom väsentlighetsbedömningen genom att hålla reda på alla ändringar som görs av dina användare. Resultaten kan visas på ett interaktivt sätt vilket underlättar för din försäkringsgivare under verifieringsprocessen. 

80

ESG-ämnen

1100

Möjliga datapunkter

10

Typer av effekter och poäng

CSRD & Ecocharting

Gå med i vårt nästa webbinarium för att lära dig om CSRD och hur Ecocharting kan hjälpa dig på din resa mot hållbarhet.  

Ecocharting programvaran

Spåra revisionsspåret för din CSRD-förberedelseprocess

Genom att upprätthålla ett omfattande revisionspår inom Ecocharting kan du öka transparensen och ansvarsskyldigheten under hela CSRD-rapporteringsprocessen.

Spårbarhet

Ecochartings revisionsspår ger en omfattande dokumentation av alla åtgärder och förändringar som genomförts under hela CSRD-förberedelseprocessen, vilket säkerställer fullständig spårbarhet.

Ansvarsskyldighet

Genom att dokumentera varje steg som tas i CSRD-rapporteringsprocessen främjar Ecochartings revisionspår ansvarsskyldighet bland teammedlemmar och intressenter.

Verifiering

Revisionspåret i Ecocharting underlättar enkel verifiering av försäkringsgivare, vilket möjliggör smidiga och effektiva revisionsprocesser.

Färdplan för CSRD

Vårt mest uppdaterade vitpapper. Upptäck en fullständig översikt av regleringarna och de steg som behöver vidtas: 

Starta dina CSRD-förberedelser idag med Ecocharting.

Få tillgång till vår omfattande CSRD-plattform genom att skapa ditt personliga demokonto idag.