Kompleksowa platforma CSRD.

Ścieżka audytu dla CSRD - przegląd

Dowiedz się, jak śledzić ścieżkę audytu, aby Twój dostawca usług poświadczających mógł ocenić proces przygotowania CSRD. Dokumentuj wszystkie zmiany, aby mieć pewność, że możesz wykazać swojemu księgowemu, że postępowałeś zgodnie z metodologią CSRD.

Zaufały nam WIODĄCE EUROPEJSKIE firmy

Ścieżka audytu dla CSRD - przegląd

Cyfrowa ścieżka audytu w Ecocharting pomaga dostawcy usług poświadczających zweryfikować proces przygotowania CSRD. W ramach ograniczonej weryfikacji księgowy zweryfikuje metodologię i wyniki procesu przygotowawczego. Obejmuje to ocenę istotności, jej wyniki oraz sposób dokumentowania polityk, działań, wskaźników i celów dotyczących wszystkich tematów ESG. 

Powszechną pułapką raportowania CSRD jest rozpoczęcie pracy w wielu arkuszach kalkulacyjnych i oddzielnych dokumentach. Takie podejście stwarza ryzyko utraty wglądu w uczestników zaangażowanych w przygotowanie raportów zrównoważonego rozwoju, w tym w kroki podjęte w ramach oceny istotności.

W rezultacie komplikuje to proces weryfikacji dla dostawcy usług poświadczających i może prowadzić do zwiększenia kosztów audytu. Zamiast tego należy zapewnić dokładne śledzenie wszystkich zmian za pomocą w pełni cyfrowej ścieżki audytu Ecocharting.

Ocena istotności Ecocharting

Zdobądź konto demonstracyjne

Zdobądź konto demo, aby zyskać dostęp bezpośredni na platformę Ecocharting CSRD. Poznaj jego kompleksowe funkcjonalności:

W praktyce

Dowiedz się więcej o śledzeniu ścieżki audytu

Ocena istotności Ecocharting

Jedną z głównych zalet korzystania z naszego cyfrowego rozwiązania CSRD jest to, że wszystkie zmiany w procesie przygotowania są rejestrowane. Jest to przydatne nie tylko dla Ciebie, ponieważ możesz łatwo przekazywać wiedzę nowym członkom zespołu, ale także dla Twojego księgowego. 

Na przykład Ecocharting umożliwia pokazanie ścieżki audytu w ramach oceny istotności poprzez śledzenie wszystkich zmian wprowadzonych przez użytkowników. Wyniki mogą być wyświetlane w sposób interaktywny, co pomaga dostawcy usług poświadczających podczas procesu weryfikacji. 

80

Tematy ESG

1100

Możliwe punkty danych

10

Rodzaje wpływów i wyniki

CSRD i Ecocharting

Dołączć do naszego kolejne webinarium aby dowiedzieć się o CSRD i o tym, jak Ecocharting może pomóc Ci w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  

Oprogramowanie Ecocharting

Śledzenie ścieżki audytu procesu przygotowania CSRD

Utrzymując kompleksową ścieżkę audytu w Ecocharting, można zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w całym procesie raportowania CSRD.

Identyfikowalność

Funkcja ścieżki audytu Ecocharting zapewnia kompleksowy zapis wszystkich działań i zmian wprowadzonych w całym procesie przygotowywania CSRD, zapewniając pełną identyfikowalność.

Odpowiedzialność

Dokumentując każdy krok podjęty w procesie raportowania CSRD, ścieżka audytu Ecocharting promuje odpowiedzialność wśród członków zespołu i interesariuszy.

Weryfikacja

Ścieżka audytu w Ecocharting ułatwia weryfikację przez dostawców usług poświadczających, umożliwiając płynne i wydajne procesy audytu.

Plan działania CSRD

Nasz najbardziej aktualny oficjalny dokument. Zapoznaj się z pełnym przeglądem przepisów i kroków, które należy podjąć: 

Rozpocznij przygotowania do CSRD już dziś, korzystając z Ecocharting.

Uzyskaj dostęp do naszej kompleksowej platformy CSRD, tworząc już dziś osobiste konto demo.