Kompleksowa platforma CSRD.

Łączenie ekspertyz

Sesje eksperckie

Ponieważ wciąż jest tak dużo niepewności, chcielibyśmy wspólnie rozwiązać zagadkę CSRD. Dlatego co miesiąc organizujemy Sesje Eksperckie CSRD z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju, księgowymi i innymi specjalistami.

Sesja ekspercka

Chociaż wytyczne ESRS zawierają setki stron, nadal istnieje wiele niepewności.

Na przykład, jak określić możliwość naprawienia skutków? Gdzie ustawiamy wartości progowe istotności? A jak zapewnić, że KPI związane z kwestiami społecznymi są rzeczywiście standaryzowane i wiarygodne?

Ponieważ wciąż jest tak wiele niepewności, chcielibyśmy wspólnie rozwiązać zagadkę CSRD. Dlatego organizujemy comiesięczne Sesje Eksperckie CSRD z udziałem eksperci ds. zrównoważonego rozwoju, księgowi i inni specjaliści.

Łącząc te dyscypliny, powstaje dynamiczna i efektywna atmosfera, która pozwala nam wspólnie dojść do praktycznych odpowiedzi i pragmatycznych rozwiązań.

O Ecochartingu

Ecocharting to wszechstronna platforma internetowa do tworzenia raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodnych z CSRD.

Dyscypliny, które łączą siły

Zrównoważony rozwój

CSRD wprowadza kilka nowych koncepcji, ale wiele z nich jest znanych od lat ekspertom ds. zrównoważonego rozwoju.

Mając to doświadczenie, nie musimy wymyślać koła na nowo!

Księgowość

Rola księgowego jest w CSRD niezastąpiona.

Ich regularna ocena procesów i wyników jest kluczem do sukcesu rozsądnego podejścia do CSRD.

Cyfryzacja i dane

Rozliczanie danych niefinansowych – zadanie niemożliwe przy arkuszach kalkulacyjnych i osobnych plikach danych.

Dlatego rozwiązaniem jest solidny fundament cyfrowy.

Ekspertyzy Geplande

Interesse in deelname aan onze volgende expertessie? Mits we nog plekken beschikbaar hebben, nodigen jesteśmy nieuwe ekspertami uit. 

Piątek 26 stycznia (15:00-17:00)
Fysiek (Utrecht). Aanmelden kan poprzez onderstaand formulier.

Piątek 2 lutego (15:00-17:00)
Cyfrowe (zespoły MS). Aanmelden kan poprzez onderstaand formulier.

 

Meld je aan voor meer informatie overze expertessie / partnerstwa

Meld je via dit formulier aan voor interesse voor een eventuele samenwerking of voor onze expertessies. Zastrzeżenie: het kan zo zijn dat we al voldoende aanmeldingen hebben voor een bepaalde sessie. We nemen zsm contact met je op.

Vul aub onderstaande informacje w.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.