Kompleksowa platforma CSRD.

Raportowanie CSRD przy użyciu Ecocharting - przegląd

Przygotowanie do raportowania CSRD obejmuje kilka kroków, z których wszystkie są ułatwione dzięki Ecocharting. Po zebraniu wszystkich danych, w tym wskaźników i narracji, za pośrednictwem platformy, użytkownicy mogą bez wysiłku wygenerować i wyeksportować raport zrównoważonego rozwoju zgodny z CSRD i oznaczony cyfrowo.

Zaufały nam WIODĄCE EUROPEJSKIE firmy

Raportowanie CSRD

Raportowanie samo w sobie nie powinno być głównym celem programu zarządzania zrównoważonym rozwojem. Jest to jednak istotny aspekt zgodności z CSRD. Dlatego warto zauważyć, że oprogramowanie Ecocharting oferuje kluczową funkcję: możliwość generowania i eksportowania zgodnego z CSRD i cyfrowo oznaczonego raportu zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie CSRD obejmuje wyszczególnienie odpowiednich (tj. istotnych) tematów ESG w ustrukturyzowany sposób. Zaczynając od szerokiego przeglądu organizacji, jej zarządzania i procesów przygotowywania raportów, dokument ten następnie zagłębia się w każdy z tematów zidentyfikowanych w ramach podwójnej oceny istotności. Dla każdego tematu dokument obejmuje kluczowe aspekty, w tym polityki, działania, wskaźniki i cele.

Ecocharting usprawnia proces, konsolidując wszystkie dane zebrane za pośrednictwem naszej platformy w spójny, cyfrowo oznaczony dokument odpowiedni do celów raportowania CSRD. Ułatwia to stworzenie czytelnego i zgodnego z przepisami raportu gotowego do publikacji.

Ocena istotności Ecocharting

Zdobądź konto demonstracyjne

Zdobądź konto demo, aby zyskać dostęp bezpośredni na platformę Ecocharting CSRD. Poznaj jego kompleksowe funkcjonalności:

W praktyce

Jak przygotować się do raportowania CSRD

Ocena istotności Ecocharting

Częstym błędem przy rozpoczynaniu procesu raportowania CSRD jest natychmiastowe określenie, które z ponad 1100 punktów danych są dostępne i opracowanie planu pozyskania każdego z nich z osobna. Zamiast tego, bardziej korzystnym początkowym krokiem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny podwójnej istotności.

Po skrupulatnym zidentyfikowaniu wszystkich wpływów, ryzyk i szans w ramach podwójnej oceny istotności, znacznie przyspiesza to proces raportowania CSRD, ponieważ wiele punktów danych można wygenerować automatycznie.

80

Tematy ESG

1100

Możliwe punkty danych

10

Rodzaje wpływów i wyniki

CSRD i Ecocharting

Dołączć do naszego kolejne webinarium aby dowiedzieć się o CSRD i o tym, jak Ecocharting może pomóc Ci w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  

Oprogramowanie Ecocharting

Zarys struktury raportowania CSRD

Biorąc pod uwagę, że Ecocharting całkowicie koncentruje się na CSRD, każdy podjęty krok i wszystkie zebrane informacje są wykonywane z myślą o raporcie końcowym.

Informacje ogólne

Opis organizacji, jej strategii i modelu biznesowego oraz sposobu zaangażowania interesariuszy w celu zidentyfikowania istotnych tematów. 

Polityki, działania i cele

Opis głównych elementów odpowiednich polityk, działań i celów dotyczących każdego z istotnych tematów ESG. 

Metryki

Dane ilościowe dotyczące zagadnień ESG służą do monitorowania postępów i zapewnienia przejrzystości, porównywalności i wiarygodności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Plan działania CSRD

Nasz najbardziej aktualny oficjalny dokument. Zapoznaj się z pełnym przeglądem przepisów i kroków, które należy podjąć: 

Rozpocznij przygotowania do CSRD już dziś, korzystając z Ecocharting.

Uzyskaj dostęp do naszej kompleksowej platformy CSRD, tworząc już dziś osobiste konto demo.