Kompleksowa platforma CSRD.

Zaangażowanie interesariuszy – kompleksowy przegląd

Zaangażowanie interesariuszy zgodnie z raportem CSRD nie polega jedynie na pytaniu, co interesariusze uważają za ważne. Walidacja istotności i celów z interesariuszami w sposób szybki i przyjazny dla użytkownika jest trudna, dlatego przeczytaj tutaj o naszych wskazówkach i oprogramowaniu. 

Zaufały nam WIODĄCE EUROPEJSKIE firmy

Zaangażowanie interesariuszy

Zaangażowanie interesariuszy, kluczowy element zarządzania zrównoważonym rozwojem, jest często błędnie interpretowane w odniesieniu do CSRD. W przeciwieństwie do tego, jak robiono to wcześniej, weryfikacja istotności wśród interesariuszy nie polega po prostu na pytaniu ich, co uważają za ważne. 

CSRD ma na celu zapewnienie przejrzystości i wiarygodności sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i dlatego subiektywny wkład interesariuszy nie jest tak istotny dla określenia istotności. Jednakże nawiązywanie kontaktu z zainteresowanymi stronami nadal jest aspekt obowiązkowy za przygotowania CSRD, jakich zatem informacji powinniśmy szukać?

Jednym z najważniejszych elementów walidacji wykorzystującej zaangażowanie interesariuszy jest upewnienie się, że krótka lista wpływów, ryzyk i możliwości jest kompletna i dokładna. Można to zrobić na kilka sposobów. Jest to niezbędne śledź swoje ustalenia tak, aby Twój księgowy mógł zweryfikować proces przygotowania CSRD. 

Ocena istotności Ecocharting

Zdobądź konto demonstracyjne

Zdobądź konto demo, aby zyskać dostęp bezpośredni na platformę Ecocharting CSRD. Poznaj jego kompleksowe funkcjonalności:

W praktyce

Jak współpracować z zainteresowanymi stronami

Ocena istotności Ecocharting

The CSRD requires companies to detail their interactions with stakeholders, including employees, customers, investors, suppliers, and affected communities. This is not just a communication requirement, but rather companies are expected to detail how they have incorporated stakeholder feedback in determining the materiality of topics and in setting corporate strategy.

The first step is to identify stakeholder groups and determine which of these are ‘affected stakeholders’. Utilising a matrix, you can sort your stakeholders based on the influence they exert on your firm and the extent to which they have an interest in the organisation’s actions.

By providing stakeholders partial access to the software, you can gather valuable feedback regarding your IRO-shortlist. Or digitise interviews & stakeholder dialogues within the Ecocharting platform to validate materiality and ensure a digital audit trail.

The trick is to leverage the insights and information arising out of these interactions to enhance the reliability of your sustainability report. Ultimately, through involving stakeholders in your double materiality analysis, new important IRO’s may emerge.

80

Tematy ESG

1100

Możliwe punkty danych

10

Rodzaje wpływów i wyniki

CSRD i Ecocharting

Dołączć do naszego kolejne webinarium aby dowiedzieć się o CSRD i o tym, jak Ecocharting może pomóc Ci w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  

Oprogramowanie Ecocharting

Rozpocznij i nawiąż kontakt ze swoimi interesariuszami cyfrowo

W naszym oprogramowaniu zaangażowanie interesariuszy można zapewnić na kilka sposobów. Wszystkie tematy CSRD są gotowe do oceny pod kątem podwójnej istotności. Postępuj zgodnie z naszym procesem krok po kroku, a odpowiednie punkty danych automatycznie znajdą się w centrum uwagi.

Zidentyfikuj grupy interesariuszy

Zidentyfikuj i oceń grupy interesariuszy oraz określ, które z nich to tak zwane „interesariusze dotknięci”. 

Weryfikacja offline

Zdigitalizuj swoje wysiłki na rzecz zaangażowania interesariuszy, integrując wywiady i dialogi z interesariuszami w ramach platformy Ecocharting w celu sprawdzenia istotności.

Weryfikacja online

Zaangażuj interesariuszy cyfrowo, dając swoim ważnym interesariuszom ograniczony dostęp do krótkiej listy CSRD, aby zweryfikować istotność i zapewnić informacje na temat celów i strategii.

Plan działania CSRD

Nasz najbardziej aktualny oficjalny dokument. Zapoznaj się z pełnym przeglądem przepisów i kroków, które należy podjąć: 

Rozpocznij przygotowania do CSRD już dziś, korzystając z Ecocharting.

Uzyskaj dostęp do naszej kompleksowej platformy CSRD, tworząc już dziś osobiste konto demo.