Kompleksowa platforma CSRD.

Beton Maak duurzaamheid

Werk efektywna aan de CSRD reportaż dankzij Ecocharting.

Ostateczny
wszystko w jednym Platforma CSRD.

Od podwójnej istotności do raportowania.
Wszystko w ramach jednego rozwiązania cyfrowego.

80

Tematy

1100

Punkty danych

999

Użytkownicy

Zaufały nam WIODĄCE EUROPEJSKIE firmy

Intuïtief werken aan de CSRD

Van dubbele materialiteit tot de reportage. Alles vanuit één platforma cyfrowa.  

Ecocharting CSRD Software

CSRD: een nachtmerrie aan regelgeving

jullie base voor een duurzaam bedrijf

Ecocharting to wszechstronna platforma internetowa do przygotowywania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodna z CSRD.

Zdobądź konto demonstracyjne

Zdobądź konto demo, aby zyskać dostęp bezpośredni na platformę Ecocharting CSRD. Poznaj jego kompleksowe funkcjonalności:

Cechy produktu

Wyrusz w pragmatyczną podróż CSRD.

Ecocharting został zaprojektowany specjalnie dla CSRD i spełnia wszystkie Twoje potrzeby.

Podwójna materialność

Określ i oceń wpływ, ryzyko i możliwości zgodnie z CSRD. 

Zaangażowanie interesariuszy

Skutecznie współpracuj z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Analiza luki

Odkryj punkty danych materiałów i zamapuj, które z nich są dostępne. 

Polityka, działania i cele

Zdefiniuj swoje ambicje i błyskawicznie ustal politykę zgodną z CSRD.

Zbieranie danych

Agreguj informacje i monitoruj KPI we wszystkich tematach ESG.

Raportowanie

Eksportuj raporty danych w formacie XBRL gotowe do publikacji.

CSRD i Ecocharting

Dołączć do naszego kolejne webinarium aby dowiedzieć się o CSRD i o tym, jak Ecocharting może pomóc Ci w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  

Praktyczne podejście do CSRD.

Dzięki naszemu przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu możesz stworzyć przegląd podczas przygotowań do CSRD. Przejdź przez wszystkie kroki prowadzące do raportu z Ecocharting.

O Ecochartingu

Ecocharting współpracuje
z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju
i księgowi.

CSRD to nowy temat dla wszystkich zainteresowanych stron i oczywiste jest, że wiele organizacji niezależnie odkrywa koło na nowo, próbując przełożyć wytyczne na praktyczne wdrożenie.

Dlaczego nie połączyć naszych wysiłków? Ecocharting łączy zbiorową wiedzę specjalistyczną w celu wspólnego ustalenia europejskiego standardu gotowości na CSRD.

Nasi partnerzy

Określ istotne tematy

Określ odpowiednie tematy w oparciu o zasadę podwójnej istotności. Uzyskaj natychmiastowy wgląd w informacje dzięki interakcjom matryca istotności.

Współpracuj i zbieraj informacje.

1

Polityka

Zdefiniuj politykę dotyczącą istotnych tematów.

2

działania

Określ działania, które należy podjąć.

3

Metryki i cele

Wyznaczaj cele na mierzalnych wskaźnikach.

Uzyskaj bezpośredni dostęp do Ecocharting.

Uzyskaj dostęp do swojego konta demo Ecocharting. Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi funkcjonalnościami CSRD i zacznij już dziś. Otrzymaj demo bezpośrednio. 

cennik

Oprogramowanie CSRD

Ecocharting to wszechstronna platforma do przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju, w pełni zgodnego z CSRD.

Zapal i zidentyfikuj

Na prośbę

Podwójna istotność do czasu analizy GAP. Rozwijaj swój fundament CSRD. 

Zbieraj i łącz

Na prośbę

Dane zbiorcze dotyczące tematów istotnych – zgodnie z raportem CSRD. 

Gotowy do zgłoszenia

Op aanvraag

Oferta łączona dla obu modułów oprogramowania.  

Niezbędne MŚP

Na prośbę

Zapal i zidentyfikuj

Na prośbę

Zbieraj i łącz

Na prośbę

Plan działania CSRD

Nasz najbardziej aktualny oficjalny dokument. Zapoznaj się z pełnym przeglądem przepisów i kroków, które należy podjąć: 

Ecocharting: Intuicyjne oprogramowanie do obsługi CSRD.

Ecocharting - oprogramowanie CSRD

Ecocharting — często zadawane pytania

Dowiedz się więcej o przepisach dotyczących raportowania i naszym oprogramowaniu pomocniczym.

Co to jest CSRD?

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) to przepisy nakładające na duże firmy obowiązek ujawniania informacji niefinansowych. W zależności od czynników takich jak wielkość organizacji raportowanie rozpocznie się od 2024 r.

Jaki jest pierwszy krok?

Pierwszym konkretnym krokiem, jaki organizacje muszą podjąć, aby się przygotować, jest określenie podwójnej istotności. Ponieważ prawie 100 (pod)tematów w ramach środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) wymaga oceny pod kątem istotności, przydatne jest skorzystanie z programu Ecocharting. Dzięki niemu możesz łatwo przetestować podwójną istotność. Dodatkowo możesz śledzić, określając zasady, działania i cele oraz monitorować KPI za pomocą naszego oprogramowania CSRD.

Jakie dane muszą znaleźć się w raporcie?

Dla Twojego raportu zrównoważonego rozwoju CSRD może mieć znaczenie ponad 1100 punktów danych. Jednak nie wszystkie tematy i punkty danych będą istotne w Twojej sytuacji. Wykonaj ocenę istotności i analizę GAP za pomocą Ecocharting, aby rozpocząć trajektorię CSRD.

Czym jest podwójna materialność?

Podwójna istotność to koncepcja, która ma kluczowe znaczenie dla nowego obowiązku sprawozdawczego. Organizacje muszą określić istotność tematów w oparciu o dwie perspektywy: mianowicie od wewnątrz i od zewnątrz. Stąd nazwa podwójna materialność. Ecocharting w pełni zintegrował tę koncepcję ze swoją platformą.

Raportujemy w roku 2026. Co teraz zrobić?

Ogólna rada to nie czekać, ponieważ Twoja infrastruktura danych powinna być gotowa w 2025 r. Dlatego zakończ ocenę podwójnej istotności w 2024 r. Następnie określ ambicje, cele i politykę zgodnie z CSRD. Przekonaj się, czy Twoja infrastruktura danych jest gotowa, wykonując naszą analizę GAP.  

Jaka jest rola interesariuszy?

Należy nawiązać kontakt z interesariuszami, aby zweryfikować istotność i uzyskać informacje dotyczące celów i strategii. Może to być żmudny proces, zwłaszcza że interesariusze nie lubią długich i trudnych kwestionariuszy. Ecocharting ułatwia usprawnienie zaangażowania interesariuszy w pełni zgodnie z CSRD. 

Rozpocznij raportowanie CSRD już dziś, korzystając z Ecocharting.

Uzyskaj dostęp do swojego konta demo Ecocharting. Zapoznaj się z naszymi kompleksowymi funkcjonalnościami CSRD i zacznij już dziś. Otrzymaj demo bezpośrednio. 

The European
CSRD Standard