Platforma CSRD vše v jednom.

Beton Maak duurzaamheid

Werk effectief same aan de CSRD rapportage dankzij Ecocharting.

Ultimátní platforma
pro CSRD.

Od dvojí významnosti k vykazování zpráv.
Vše v rámci jediného digitálního řešení.

80

Témat

1100

Datových bodů

999

Uživatelů

Důvěřován předními evropskými společnostmi

Intuitief werken aan de CSRD

Van dubbele materialiteit tot de rapportage. Alles vanuit één digitální platforma.  

Software Ecocharting CSRD

CSRD: een nachtmerrie aan regelgeving

jullie basis voor een duurzaam bedrijf

Ecocharting je online platforma typu vše v jednom pro přípravu zprávy o udržitelnosti, která je plně v souladu s CSRD.

Získejte demo účet

Získejte demo účet a získejte přímý přístup na platformu Ecocharting CSRD. Prozkoumejte jeho komplexní funkce:

Vlastnosti produktu

Vydejte se na pragmatickou cestu CSRD.

Ecocharting je speciálně navržen pro CSRD a uspokojí všechny Vaše potřeby.

Dvojí významnost (materialita)

Určete a ohodnoťte dopady, rizika a příležitosti na základě s CSRD. 

Zapojení zúčastněných stran (stakeholderů)

Spolupracujte efektivně s interními a externími zainteresovanými stranami. 

GAP analýza

Objevte materiální datové body a zmapujte, které z nich jsou k dispozici. 

Zásady, akce a cíle

Definujte své ambice a okamžitě zaveďte zásady v souladu s CSRD.

Sběr dat

Sesbírejete informace a sledujte KPI napříč všemi tématy ESG.

Vykázání zprávy

Exportujte datové sestav ve formátu XBRL, které jsou připraveny k publikaci.

CSRD & Ecocharting

Připojte se k našemu dalšímu webináři , kde se dozvíte o CSRD a o tom, jak Vám Ecocharting může pomoc na Vaší cestě k udržitelnosti.  

Praktický přístup k CSRD.

S naším uživatelsky příjemným softwarem si vytvoříte přehled během přípravy na CSRD. Projděte všechny kroky k vytvoření zprávy pomocí Ecocharting.

O Ecochartingu

Ecocharting spolupracuje
s odborníky na udržitelnost
a s účetními.

CSRD je novým tématem pro všechny zúčastněné strany a je zřejmé, že řada organizací nezávisle na sebe znovu objevují kolo ohledně převádění pokynů do praktické implementace.

Proč nesjednotit naše úsilí? Ecocharting spojuje kolektivně odborné znalosti, aby společně vytvořily evropský standard pro CSRD.

Naši partneři

Určete materiální témata

Určete příslušná témata na základě principu dvojí významnosti (ESG). Získejte okamžitý přehled pomocí interaktivní matici významnosti.

Spolupracujte a shromažďujte informace.

1

Zásady

Definujte zásady pro významné témata.

2

Akční body

Identifikujte akce, které mají být provedeny.

3

Metriky a cíle

Stanovte si cíle na měřitelných ukazatelích.

Získejte přímý přístup k Ecocharting.

Získejte přístup ke svému Ecocharting demo účtu. Prohlédněte si naše komplexní funkce CSRD a začněte ještě dnes. Získejte demo teď. 

Ceny

Software CSRD

Ecocharting je platforma typu vše v jednom pro přípravu zprávy o udržitelnosti, která je plně v souladu s CSRD.

Ignite & Identify

Na požádání

Od dvojí významnosti až po GAP analýzu. Rozvíjejte svůj základní blok pro CSRD . 

Collect & Connect

Na požádání

Agregujte data pro významná témata – v souladu se zprávou CSRD. 

Připraveno k podání zprávy

Na požádání

Nabídka kombinace pro oba softwarové moduly.  

Základy pro malé a střední podniky

Na požádání

Ignite & Identify

Na požádání

Collect & Connect

Na požádání

Plán pro CSRD

Náš nejaktuálnější whitepaper. Objevte úplný přehled předpisů a kroků, které je třeba podniknout: 

Ecocharting: Intuïtieve software pro CSRD ondersteuning.

Ekogramy - Software CSRD

Ecocharting – často kladené otázky

Zjistěte více o legislativě ohlašování a našem podpůrném softwaru.

Co je to CSRD?

Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) je legislativa, která vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly nefinanční informace. V závislosti na faktorech, jako je velikost organizace, podávání zpráv začne od roku 2024.

Jaký je první krok?

Prvním konkrétním krokem, který musí organizace udělat, aby se připravily, je stanovení dvojí významnosti. Vzhledem k tomu, že je třeba posoudit z hlediska významnosti téměř 100 (pod)témat v rámci životního prostředí, sociálních otázek a řízení firem (ESG), je užitečné používat Ecocharting. S ním můžete snadno otestovat dvojí významnost. Kromě toho můžete sledovat určování zásad, akcí a cílů a monitorovat KPI pomocí našeho CSRD softwaru.

Jaké údaje musí být ve CSRD zprávě?

Pro Vaši zprávu o udržitelnosti CSRD může být relevantních více než 1100 datových bodů. Ne všechna témata a datové body však budou ve Vaší situaci relevantní. Proveďte posouzení významnosti a GAP analýzu pomocí Ecocharting, abyste nastartovali svou CSRD trajektorii.

Co je to dvojí významost (materialita)?

Dvojí významnost je koncept, který je ústředním bodem nové ohlašovací povinnosti. Organizace musí určit relevanci témat na základě dvou hledisek: konkrétně zevnitř ven a zvenku dovnitř. Odtud název dvojí materialita. Ecocharting plně integroval tento koncept do své platformy.

Hlásíme se v roce 2026. Co teď dělat?

Obecnou radou je nečekat, protože vaše datová infrastruktura by měla být připravena v roce 2025. Dokončete proto hodnocení dvojí významnosti v roce 2024. Poté určete ambice, cíle a politiky v souladu s CSRD. Zjistěte, zda je vaše datová infrastruktura připravena provedením naší analýzy GAP.  

Jaká je role zúčastněných stran?

Je třeba jednat se zainteresovanými stranami, aby bylo možné ověřit významnost a získat informace týkající se vašich cílů a strategie. To může být zdlouhavý proces, zejména proto, že zúčastněné strany nemají rády dlouhé a obtížné dotazníky. Ecocharting usnadňuje zefektivnění zapojení zainteresovaných stran plně v souladu s CSRD. 

Začněte hlásit CSRD ještě dnes pomocí Ecocharting.

Získejte přístup ke svému Ecocharting demo účtu. Prohlédněte si naše komplexní funkce CSRD a začněte ještě dnes. Získejte demo teď. 

The European
CSRD Standard