Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Gör hållbarhetsbetong

Arbeta effektivt tillsammans med CSRD-rapportering med Ecocharting.

Den ultimata
allt-i-ett CSRD-plattformen.

Från dubbel väsentlighet till rapportering.
Allt inom en och samma digitala lösning.

80

Ämnen

1100

Datapunkter

999

Användare

Betrodd av LEDANDE EUROPEISKA företag

Intuitivt arbete för CSRD

Van dubbele materialitet till rapporten. Allt från en digital plattform.  

Ecocharting CSRD-programvara

CSRD: en nattmerrie aan regelgeving

ni bas för ett hållbart företag

Ecocharting är en allt-i-ett onlineplattform för att utarbeta en hållbarhetsrapport som är fullt förenlig med CSRD.

Skaffa ett demokonto

Skaffa ett demokonto och få direkt tillgång till Ecochartings CSRD-plattform. Utforska dess omfattande funktioner:

Produktfunktioner

Inled din pragmatiska CSRD-resa.

Ecocharting är specifikt designat för CSRD, och tillgodoser alla dina behov.

Dubbel väsentlighet

Bestäm och bedöm konsekvenser, risker och möjligheter i linje med CSRD. 

Intressentengagemang

Samarbeta effektivt med interna och externa intressenter. 

GAP-analys

Upptäck väsentliga datapunkter och kartlägg vilka som är tillgängliga. 

Policyer, åtgärder och mål

Definiera ambitioner och upprätta CSRD-förenliga policyer på ett ögonblick.

Datainsamling

Samla information och övervaka nyckeltal för alla ESG-ämnen.

Rapportering

Exportera datarapportering i XBRL-format redo för publicering.

CSRD & Ecocharting

Gå med i vårt nästa webbinarium för att lära dig om CSRD och hur Ecocharting kan hjälpa dig på din resa mot hållbarhet.  

Ett praktiskt förhållningssätt till CSRD.

Med vår användarvänliga programvara skapar du en överblick under förberedelserna för CSRD. Gå igenom alla steg mot rapporten med Ecocharting.

Om Ecocharting

Ecocharting samarbetar
med hållbarhetsexperter
och revisorer.

CSRD är ett nytt ämne för alla intressenter, och det är uppenbart att många organisationer söker egna lösningar samtidigt som de försöker översätta riktlinjerna till praktisk implementering.

Varför inte förena våra ansträngningar? Ecocharting samlar bred expertis för att tillsammans upprätta den europeiska standarden för CSRD-beredskap.

Våra partners

Bestäm väsentliga ämnen

Bestäm relevanta ämnen baserat på principen om dubbel väsentlighet. Få omedelbar insikt med en interaktiv väsentlighetsmatris.

Samarbeta och samla information.

1

Policy

Definiera policyer om väsentliga ämnen.

2

Åtgärder

Identifiera de åtgärder som behöver vidtas.

3

Mått och mål

Sätt upp mål på mätbara indikatorer.

Få direkt tillgång till Ecocharting.

Få tillgång till ditt demo Ecocharting-konto. Se våra omfattande CSRD-funktioner och kom igång redan idag. Få demot direkt. 

Prissättning

CSRD programvara

Ecocharting är allt-i-ett-plattformen för att utarbeta en hållbarhetsrapport som är fullt förenlig med CSRD.

Ignite & Identify

På förfrågan

Dubbel väsentlighet fram till GAP-analys. Utveckla din CSRD-grund. 

Samla & anslut

På förfrågan

Samla data för väsentliga ämnen – i linje med CSRD-rapporten. 

Redo att rapportera

På förfrågan

Kombinationserbjudande för båda mjukvarumodulerna.  

SME Essentials

På förfrågan

Ignite & Identify

På förfrågan

Collect & Connect

På förfrågan

Färdplan för CSRD

Vårt mest uppdaterade vitpapper. Upptäck en fullständig översikt av regleringarna och de steg som behöver vidtas: 

Ecocharting: Intuitiv programvara för CSRD-stöd.

Ecocharting - CSRD-programvara

Ecocharting - Vanliga frågor

Läs mer om rapporteringslagstiftningen och vår stödjande programvara.

Vad är CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är lagstiftning som kräver att stora företag lämnar ut icke-finansiell information. Beroende på faktorer som organisationens storlek kommer rapporteringen att starta från 2024.

Vad är det första steget?

För att förbereda sig måste organisationer ta det första konkreta steget och fastställa dubbel väsentlighet. Eftersom de nästan 100 (under)ämnena inom Environment, Social, and Governance (ESG) måste bedömas med avseende på väsentlighet, är det användbart med Ecocharting. Med vår CSRD-mjukvara kan du enkelt testa för dubbel väsentlighet. Dessutom kan du följa upp genom att fastställa policyer, åtgärder och mål samt övervaka KPI:er.

Vilken data behöver finnas i rapporten?

Mer än 1100 datapunkter kan vara relevanta för din CSRD hållbarhetsrapport. Däremot är det inte säkert att alla datapunkter kommer att vara relevanta i din situation. Utför väsentlighetsbedömningen och GAP-analysen med Ecocharting för att kickstarta din CSRD-resa.

Vad är dubbel väsentlighet?

Dubbel väsentlighet är ett begrepp som är centralt i den nya rapporteringsskyldigheten. Organisationer måste bestämma ämnens relevans utifrån två perspektiv: inifrån och ut och utifrån och in. Därav namnet dubbel väsentlighet. Ecocharting har integrerat detta koncept helt i sin plattform.

Vi rapporterar 2026. Vad ska vi göra tills dess?

Det allmänna rådet är att inte vänta eftersom din datainfrastruktur ska vara klar 2025. Slutför därför den dubbla väsentlighetsbedömningen 2024. Bestäm sedan ambitioner, mål och policyer i linje med CSRD. Ta reda på om din datainfrastruktur är redo genom att utföra vår GAP-analys.  

Vilken roll har intressenterna?

För att validera väsentligheten och för att få input angående dina mål och strategier måste intressenterna engageras. Denna process kan vara enformig, särskilt eftersom intressenter ofta ogillar långa och komplicerade frågeformulär. Med Ecocharting blir det lätt att effektivisera intressentengagemanget helt i linje med CSRD. 

Starta CSRD-rapportering idag med Ecocharting.

Få tillgång till ditt demo Ecocharting-konto. Se våra omfattande CSRD-funktioner och kom igång redan idag. Få demot direkt. 

The European
CSRD Standard