Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Materialitetsmatris: visualisera ESG-temas relevans

Skapa en materialitetsmatris med lätthet och se med ett ögonkast vad hållbarhet betyder för din organisation. 

Väsentlighetsmatris för att visualisera ESG-ämnens relevans för CSRD - Ecocharting

Enkelt och effektivt: Materialitetsmatrisen är visualiseringen av valet att använda för att kommunicera om hållbarhet.

Att skapa en materialitetsmatris kan vara en komplicerad process. Spara tid genom att använda Ecocharting.

Vi tillhandahåller de teman och frågor som är relevanta för din typ av organisation, så att du kan börja samla in rätt data direkt. 

Visualisering

Börja direkt

Vi har formulerat de rätta frågorna baserat på många års erfarenhet och de mest uppdaterade riktlinjerna, så att du inte behöver göra det.

Alla teman och ämnen som är relevanta för din organisation finns i vårt system. Vi har redan satt upp de olika frågeformulären för dig i din personliga affärsmiljö.

Genom att svara på frågorna identifierar du vilka frågor som är relevanta för ditt företag och intressenter. Du kan komma igång direkt.

CSRD Software fastställer ESG dubbel materialitet för hållbarhetsrapportage - Ecocharting
Hur fungerar det?

Använd vår interaktiva och smarta bedömning för att utveckla väsentlighetsmatrisen.

Dubbel väsentlighet

Bedömningen bygger på principen om dubbel materialitet, ett begrepp som är centralt i CSRD-regelverket. Ecocharting har helt integrerat detta koncept i lösningen.  

Interaktiv materialitetsmatris

Resultatet är en interaktiv materialitetsmatris som kan exporteras om så önskas. På så sätt kan du snabbt se vad hållbarhet handlar om för din organisation.

Lätt att använda

Att samla information och skapa insikter om ESG-ämnen kan göras på ett ställe i Ecocharting. De insamlade resultaten från användare visualiseras omedelbart i en tydlig materialitetsmatris. Använd grafen för egna rapporter eller dela den med kollegor.   

CSRD-bevis

Ecocharting bygger på internationella riktlinjer inom hållbarhetsområdet. Vår programvara är utvecklad kring de nya EU-förordningarna om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Samarbeta säkert

Börja dina CSRD-förberedelser idag. Begär en demo.

Få en personlig rundtur i vår intuitiva CSRD-mjukvara baserat på dina behov. Begär en demo direkt.