Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Intressentengagemang- en omfattande översikt

Att engagera intressenter i linje med er CSRD-rapport innebär inte bara att fråga vad intressenterna tycker är viktigt. Det kan vara utmanande att snabbt och användarvänligt validera väsentlighet och mål med intressenterna. Läs mer om vår vägledning och programvara här. 

Betrodd av LEDANDE EUROPEISKA företag

Intressentengagemang

Intressentengagemang, som är en viktig del av hållbarhetsarbetet, misstolkas ofta när det gäller CSRD. Till skillnad från hur detta gjordes förr innebär validering av väsentlighet med intressenter inte bara att man frågar dem vad de tycker är viktigt. 

CSRD syftar till att göra hållbarhetsrapporteringen transparent och trovärdig, och det är därför som intressenternas subjektiva bidrag inte är så relevanta för att fastställa väsentlighet. Att samarbeta med intressenter är dock fortfarande en obligatorisk aspekt för CSRD-förberedelserna, så vilken information bör man leta efter?

En av de viktigaste delarna av validering med hjälp av intressentengagemeang är att se till att kortlistan över konsekvenser, risker och möjligheter är fullständig och korrekt. Detta kan göras på flera sätt. Det är viktigt att hålla reda på dina resultat så att din revisor kan verifiera förberedelseprocessen för CSRD. 

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

Skaffa ett demokonto

Skaffa ett demokonto och få direkt tillgång till Ecochartings CSRD-plattform. Utforska dess omfattande funktioner:

I praktiken

Hur man samarbetar med intressenter

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

The CSRD requires companies to detail their interactions with stakeholders, including employees, customers, investors, suppliers, and affected communities. This is not just a communication requirement, but rather companies are expected to detail how they have incorporated stakeholder feedback in determining the materiality of topics and in setting corporate strategy.

The first step is to identify stakeholder groups and determine which of these are ‘affected stakeholders’. Utilising a matrix, you can sort your stakeholders based on the influence they exert on your firm and the extent to which they have an interest in the organisation’s actions.

By providing stakeholders partial access to the software, you can gather valuable feedback regarding your IRO-shortlist. Or digitise interviews & stakeholder dialogues within the Ecocharting platform to validate materiality and ensure a digital audit trail.

The trick is to leverage the insights and information arising out of these interactions to enhance the reliability of your sustainability report. Ultimately, through involving stakeholders in your double materiality analysis, new important IRO’s may emerge.

80

ESG-ämnen

1100

Möjliga datapunkter

10

Typer av effekter och poäng

CSRD & Ecocharting

Gå med i vårt nästa webbinarium för att lära dig om CSRD och hur Ecocharting kan hjälpa dig på din resa mot hållbarhet.  

Ecocharting programvaran

Kom igång och engagera med intressenter digitalt

I vår programvara kan intressentengagemanget säkerställas på flera sätt. Alla CSRD-ämnen är redo att bedömas för dubbel väsentlighet. Följ vår steg-för-steg-process, så kommer de relevanta datapunkterna automatiskt att hamna i fokus.

Identifiera intressentgrupper

Identifiera och bedöm intressentgrupper och avgör vilka av dessa som är så kallade "påverkade intressenter". 

Offline-validering

Digitalisera era insatser för intressentengagemang genom att integrera intervjuer och dialoger med intressenter i Ecocharting-plattformen, vilket möjliggör validering av väsentlighet.

Online-validering

Genomför intressentdialogen digitalt genom att ge era nyckelintressenter delad tillgång till er CSRD-kortlista. Detta möjliggör verifiering av väsentlighet samt insamling av värdefulla synpunkter för att forma era mål och strategier.

Färdplan för CSRD

Vårt mest uppdaterade vitpapper. Upptäck en fullständig översikt av regleringarna och de steg som behöver vidtas: 

Starta dina CSRD-förberedelser idag med Ecocharting.

Få tillgång till vår omfattande CSRD-plattform genom att skapa ditt personliga demokonto idag.