Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

Datainsamling för CSRD - en översikt

Datainsamling för CSRD-rapportering kan innebära betydande utmaningar. Ofta är relevant data antingen otillgänglig, utspridd över flera källor eller av låg kvalitet. Med hjälp av Ecocharting kan processen för att samla in CSRD-data effektiviseras och hanteras på ett effektivt sätt.

Betrodd av LEDANDE EUROPEISKA företag

Datainsamling för CSRD-rapportering

För att säkerställa att CSRD uppnår sitt huvudsyfte att göra hållbarhet transparent och jämförbar bör företag rapportera kvantitativt om sina framsteg genom att följa mätbara KPI:er. Var börjar man?

För vissa CSRD-ämnen, t.ex. Tillhörande Arbetskraft, har företag ofta register över nyckeltal (KPI:er) , behåller företag ofta register över nyckeltal (KPI:er) inom sina respektive system. I sådana fall kan Ecocharting hjälpa till att extrahera relevant data och integrera den med beskrivande datapunkter som är väsentliga för CSRD, såsom policys, åtgärder och mål relaterade till varje ämne.

Men för många ämnen kanske KPI:er för närvarande inte övervakas. I sådana fall är det genomförbart att associera en fördefinierad CSRD-metrik med ämnet och övervaka den genom Ecocharting. Dessutom har företag möjlighet att etablera sina egna KPI:er anpassade efter sina specifika behov eller omständigheter om de fördefinierade CSRD-måtten är otillräckliga.

I slutändan är målet att säkerställa att var och en av de 80+ ESG-frågor som är relevanta för ditt företag övervakas noggrant. Ecocharting underlättar arbetet med att uppnå detta mål och säkerställer tillförlitliga övervakningsmetoder.

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

Skaffa ett demokonto

Skaffa ett demokonto och få direkt tillgång till Ecochartings CSRD-plattform. Utforska dess omfattande funktioner:

I praktiken

Hur man effektiviserar datainsamlingen

Materialitetsbedömning Ekokartläggning

Innan datainsamlingen påbörjas krävs en omfattande dubbel väsentlighetsbedömning för att identifiera väsentliga ämnen. När de relevanta datapunkterna har identifierats kan en GAP-analys hjälpa till att visa vilken information som redan finns tillgänglig i din organisation och var den är lagrad. 

Följaktligen kan ytterligare sammanställning smidigt utföras genom att koppla olika datakällor genom Ecocharting. Förutom flera metriker inkluderar datainsamlingen även identifiering av textinformation, vilket görs intuitivt med Ecochartings funktioner.

80

ESG-ämnen

1100

Möjliga datapunkter

10

Typer av effekter och poäng

CSRD & Ecocharting

Gå med i vårt nästa webbinarium för att lära dig om CSRD och hur Ecocharting kan hjälpa dig på din resa mot hållbarhet.  

Ecocharting programvaran

Kom igång och påbörja datainsamlingen för CSRD-rapportering

I vår programvara omfattas alla CSRD-datapunkter och integreras smidigt. Kom igång med datainsamlingen för CSRD-rapportering med hjälp av Ecocharting. 

Integrera datakällor

Ladda upp data och anslut realtidsinformation genom Ecocharting. Ladda upp dokument för att stödja berättande datapunkter (textuell data). 

Standard API-anslutning

Säkerställ en enda sanningskälla genom att ansluta dina datakällor via vår standard-API-anslutning.

Datakvalitet & processpårare

CSRD kräver en beskrivning av datainsamlingsprocesser och kvalitetsövervakning av information. Ecocharting spårar specifikt dessa 'metadata' för rapporterings- och revisionsändamål. 

Färdplan för CSRD

Vårt mest uppdaterade vitpapper. Upptäck en fullständig översikt av regleringarna och de steg som behöver vidtas: 

Starta dina CSRD-förberedelser idag med Ecocharting.

Få tillgång till vår omfattande CSRD-plattform genom att skapa ditt personliga demokonto idag.