Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

HemCSRD vs CSDDD vs EU-taxonomi - en översiktOkategoriseradCSRD vs CSDDD vs EU-taxonomi - en översikt

CSRD vs CSDDD vs EU-taxonomi - en översikt

Torsdag den 1 juni 2023 har Europaparlamentet antagit direktivet om tillbörlig aktsamhet i fråga om företags hållbarhet (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, CSDDD). Den nya lagstiftningen kräver att organisationer tar hänsyn till sin påverkan på miljö och människor i kartor och begränsar vad som är nödvändigt. Lagstiftningen är en del av ett paket med nya riktlinjer som den kommande tiden kommer att ge företagen. Omdat het eenvoudig is om het overzicht te verliezen in de verschillende afkortingen, geven we hier een overzicht van de drie belangrijkste nieuwe raamwerken. Och: vad betyder detta för din organisation?

I och med att EU:s gröna giv trädde i kraft kom kraven på hållbarhet för företag i ett strömavbrott. Även de organisationer som till nu toe koploper var op het gebied van duurzaam ondernemen, zullen flinke stappen moeten zetten om te gaan voldoen aan de nieuwe wetten. De tre viktigaste förändringarna är komsten av EU:s taxonomi, CSRD och CSDDD. 

På första sidan ser de tre delarna ut att ha mycket överlappning. Vid nadere inspektion kommer du snabbt på att det faktiskt är mycket verbanden mellan de tre direktiven. Men hur ser landskapet ut just nu?

EU:s taxonomi  

Låt oss börja med EU:s taxonomi. Denna ram har som mål att EU ska kunna röra sig i riktning mot en klimatneutral ekonomi 2050. För att detta skall bli möjligt måste EU:s investerare och finansiärer göra det lättare att göra "gröna" investeringar. Här kommer EU:s taxonomi in: här står de aktiviteter beskrivna som EU betraktar som "gröna". Företag kan ge sig in i kartor och hålla sig sysselsatta med de verksamheter som beskrivs i taxonomin. 

[texten går vidare under bilden]

CSDDD vs CSRD vs EU Taxonomy

Direktiv om hållbarhetsrapportering för företag

Som namnet antyder, beskriver Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hur organisationer måste rapportera om hållbarhet. Opvallend är att de riktlinjer som här hör de mest vergaande rapportagevereisten är på detta område till nu toe. Het aantal onderwerpen waarop mogelijk moet worden gerapporteerd is enorm (bijna 100). Den nya lagstiftningens mål: att göra hållbarhetsrapporterna mellan företagen mer tillförlitliga, enklare att jämföra och mer transparenta. Om te bepalen op welke van de 100 onderwerpen je gaat rapporteren, moet je onder andere je impacts (positief en negatief) in kaart brengen om te kijken welke onderwerpen zogenaamd materieel zijn. 

Underdeel van de CSRD is de verplichting om de benodigde informatie rondom de EU Taxonomie op te nemen in je duurzaamheidsverslag. Analysen av EU:s taxonomi är alltså en del av dina förberedelser för CSRD. 

Opvallend aan de CSRD is dat deze geen eisen stelt aan de verbeteringen die je als organisatie maakt op het gebied van duurzaamheid. Je mag zelf bepalen welke doelen je zet en welke stappen je neemt om hierop te verbeteren. De CSRD beschrijft dus alleen de randvoorwaarden rondom de verplichte rapportage die je als grote organisatie op het gebied van duurzaamheid gaat maken.  

Due Dilligence avseende hållbarhet

Dan den nya antagna lagstiftningen: de Corporate Sustainabilty Due Dilligence Directive. I motsats till CSRD fastställer CSDDD att du måste vidta åtgärder för att uppnå vissa effekter på området miljö och mänskliga rättigheter. De CSDDD bepaalt daarvoor dat je negatieve impacts op deze twee vlakken in kaart moet brengen en waar nodig moet voorkomen of beperken. 

Förhållandet mellan CSDDD, CSRD och EU Taxonomi

Er zijn hele duidelijke verbanden te trekken tussen de drie stukken regelgeving. Även i din förberedelse kan du använda dig av här slim. 

De CSRD kan daarbij worden gezien als de kapstok. I je voorbereiding rondom de CSRD rapportage zul je namelijk ook de stappen zetten die je helpen om te voldoen aan de CSDDD en de EU Taxonomie. Dat zit als volgt. Om du vill bestämma vilka ämnen du ska rapportera till CSRD, breng dina aktiviteter och effekter i kaart als onderdeel van de dubbele materialiteitsanalyse. Hier kun je dus twee vliegen in één klap slaan, door de activiteiten te koppelen aan de EU taxonomie en de impacts aan de CSDDD. 

Den dubbla materialitetsanalysen kan vara en stor utmaning. Använd därför vår programvara som helt är baserad på de riktlinjer och är utformad i samarbete med hållbarhetsexperter och revisorer. Fråga nedan efter en demo! 

Börja idag med förberedelser på CSRD.

Krijg en personlig rundtur i vår intuitiva CSRD-programvara. Begär en demo direkt.