Alles-in-één CSRD-platform.

   Log in

ThuisCSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzichtNiet gecategoriseerdCSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzicht

CSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzicht

Donderdag 1 juni 2023 heeft het Europees Parlement ingestemd met de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD). De nieuwe wetgeving vereist organisaties om hun impact op milieu en mensenrechten in kaart te brengen en waar nodig te ingewikkeld. De wetgeving is onderdeel van een pakket aan nieuwe richtlijnen die de betrouwbare tijd op bedrijven afkomt. Omdat het eenvoudigweg een overzicht is van de verliezen in de verschillende afkortingen, geven we hier een overzicht van de drie belangrijkste nieuwe raamwerken. En: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Met de toekomst van de EU Green Deal zijn de vereisten rondom duurzaamheid voor bedrijven in een stroomversnelling gekomen. Zelfs de organisaties die tot nu toe koploper waren op het gebied van duurzaam ondernemen, zullen krachtige stappen moeten zetten om te gaan voldoen aan de nieuwe wetten. De drie belangrijkste veranderingen zijn de toekomst van de EU Taxonomie, de CSRD en de CSDDD. 

Op het eerste gezicht lijken de drie onderdelen veel overlap te hebben. Bij nadere inspectie kom je er snel achter dat er inderdaad veel verbanden zijn tussen de drie richtlijnen. Maar hoe ziet het landschap er nou precies uit?

EU-taxonomie  

Laten we beginnen bij de EU-taxonomie. Dit raamwerk heeft als doel om de EU te laten bewegen in de richting van een klimaatneutrale economie in 2050. Om dit mogelijk te maken willen de EU-investeerders en financiers faciliteren om 'groene' investeringen te doen. komt de EU-taxonomie: hierin staan de activiteiten beschreven die de EU gebruiken als 'groen'. Bedrijven worden lastig om in kaart te brengen of zij zich bezig te houden met de activiteiten die in de taxonomie worden beschreven. 

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

CSDD vs CSRD vs EU Taxonomie

Corporate Sustainability Reporting Directive

Zoals de naam al doet vermoeden, beschrijft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hoe organisaties moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Opvallend is dat de richtlijnen die overeenkomen horen de meest vergaande rapportagevereisten zijn op dit gebied tot nu toe. Het aantal onderwerpen waarop mogelijk moet worden getoond is enorm (bijna 100). Het doel van de nieuwe wetgeving: de duurzaamheidsrapportages tussen bedrijven meer betrouwbaar, eenvoudiger te vergelijken en transparanter te maken. Om te bepalen welke van de 100 onderwerpen je gaat rapporteren, moet je onder andere je impacts (positief en negatief) in de kaart brengen om te kijken welke onderwerpen zogenaamd materieel zijn. 

Onderdeel van de CSRD is het probleem om de noodzakelijke overal informatie van de EU-taxonomie op te nemen in je duurzaamheidsverslag. De analyse van de EU-taxonomie is een onderdeel van je voorbereiding op de CSRD. 

Opvallend aan de CSRD is dat deze geen eisen stelt aan de constante die je als organisatie maakt op het gebied van duurzaamheid. Je mag zelf bepalen welke doelen je zet en welke stappen je neemt om hiërarchisch te verbeteren. De CSRD beschrijft dus alleen de randvoorwaarden rondom de verplichte rapportage die je als grote organisatie op het gebied van duurzaamheid gaat maken.  

Duurzaamheidsdue dilligence

Dan de nieuw geaccepteerde wetgeving: de Corporate Sustainabilty Due Dilligence-richtlijn. Bij het accepteren tot de CSRD bepaalt de CSDDD weliswaar eisen over die je moet realiseren op bepaalde impacts op het gebied van milieu en mensenrechten. De CSDDD bepaalt voordat dat je negatieve impacts op deze twee vlakken in kaart moet brengen en waar nodig moet voorkomen of onmogelijk. 

De relatie tussen CSDDD, CSRD en EU-taxonomie

Er zijn hele duidelijke verbanden te trekken tussen de drie stukken regelgeving. Ook tijdens je voorbereiding kan je hier slank van gebruik maken. 

De CSRD kan daarbij als de kapstok worden gezien. Bij de voorbereiding van de CSRD-rapportage zul je feitelijk ook de stappen zetten die je helpen om te voldoen aan de CSDDD en de EU-taxonomie. Dat zit als volgt. Om te bepalen welke onderwerpen je gaat rapporteren voor de CSRD, breng je je activiteiten en impacts in kaart als onderdeel van de dubbele materialiteitsanalyse. Hier kun je dus twee vliegen in één klap slaan, door de activiteiten te koppelen aan de EU-taxonomie en de impact aan de CSDDD. 

De dubbele materialiteitsanalyse kan een zware uitdaging zijn. Gebruik daarom onze software die volledig is gebaseerd op de richtlijnen en is ontworpen in samenwerking met duurzaamheidsexperts en accountants. Vraag hieronder een demo aan! 

Begin vandaag nog met de voorbereiding op de CSRD.

Krijg een persoonlijke rondleiding in onze intuïtieve CSRD-software. Vraag direct een demo aan. 

  • Product
  • Prijzen
  • Over ons
  • CSRD
  • nl_NLNL