Alles-in-één CSRD-platform.

   Log in

Niels van Gorsel - CTO Ecocharting - CSRD Platform
CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE

Transparant, vergelijkbaar en betrouwbaar over duurzaamheid.

Stel je voor...

De komst van de CSRD betekent ontzettend veel voor duurzaamheid.

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als alle bedrijven in Europa volledig transparant zouden zijn over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Momenteel rapporteert slechts een fractie van de bedrijven hierover en bijna elk rapport heeft zijn eigen unieke methode voor het berekenen en openbaar maken van gegevens.

Verbeterd inzicht dankzij het CSRD

Een gebrek aan standaardisatie in duurzaamheidsrapportage is niet alleen slecht voor de wereld, maar ook voor bedrijven zelf.

De veranderingen in de wereld hebben steeds meer gevolgen voor organisaties, vaak wordt hier te weinig aandacht aan besteed. Als duurzaamheid al een aandachtspunt is, bestaat dit vaak uit een tunnelvisie op een beperkt aantal onderwerpen die wordt bewaakt met geïmproviseerde oplossingen.

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE

Maak kennis met het CSRD.

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een nieuwe verslagleggingswetgeving die is ingevoerd door de Europese Unie en die ervoor moet zorgen dat grote bedrijven op een transparante, vergelijkbare en verantwoorde manier rapporteren over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf 2024, zullen accountants jaarlijks de nauwkeurigheid en volledigheid van deze rapporten te verifiëren, wat een belangrijke stap in de richting van duurzame verandering betekent.

Routekaart CSRD

Onze meest actuele whitepaper. Ontdek een compleet overzicht van de regelgeving en de te nemen stappen: 

Controleer hoe de CSRD is van toepassing naar uw bedrijf.

Rapportagecriteria

Bedrijven die elkaar ontmoeten tenminste twee van de volgende criteria zal rapporteren onder CSRD. 

Bedrijfsomvang

Bedrijfsomvang

Organisaties met meer dan 250 medewerkers voldoen aan dit criterium. Let op: zzp-ers tellen bijvoorbeeld ook mee.

Jaarlijkse omzet

Jaarlijkse omzet

Een organisatie met een omzet van meer dan €50 miljoen valt onder dit CSRD criterium. 

Saldo Totaal

Saldo Totaal

Een balanstotaal van meer dan €25 miljoen betekent dat de organisatie in aanmerking komt voor dit criterium. 

Tijdlijn

2023

2023

Begin voorbereiden met het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Ontwikkel een materialiteitsmatrix

2024

2024

Verzamel data en beschrijf beleid en acties voor materiële onderwerpen.

2025

2025

Rapportage over het fiscale jaar 2024. Dit geldt voor organisaties die al onder de NFRD richtlijnen vallen.

Begin op tijd

Begin op tijd

Het lijkt nog ver weg: veel organisaties zullen over boekjaar 2025 moeten beginnen met rapporteren. Er komt echter veel bij kijken om de rapportage goed op te stellen. De CSRD bestaat uit honderden pagina’s aan richtlijnen. Erachter komen welke elementen relevant zijn voor jouw organisatie kost daarom best wat tijd.

2026

2026

Rapportage over het fiscale jaar 2025. Dit geldt voor organisaties die niet onder de NFRD richtlijnen vallen.

Een nieuwe rapportagestandaard: waarom?

De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) heeft een aantal belangrijke doelstellingen. 

Het belangrijkste is dat de nieuwe regelgeving tot doel heeft ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsrapportage transparanter en betrouwbaarder wordt en een gemakkelijke vergelijking tussen bedrijven mogelijk maakt. Om ervoor te zorgen dat de informatie die openbaar wordt gemaakt relevant en geldig is, zullen accountants een sleutelrol spelen. 

 

Onderwerpen die in het CSRD rapport kunnen worden opgenomen, afhankelijk van materialiteit.

90

Datapunten die gerelateerd zijn aan de thema’s en onderwerpen die horen bij CSRD. 

1100

Meer dan vijftigduizend bedrijven verspreid over Europa vallen onder de CSRD richtlijn.

50

Niet alleen milieu

Als onderdeel van de CSRD zijn European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld over de drie onderwerpen Environment, Social en Governance. 

Milieu

Dit thema over milieu bestaat op zijn beurt uit 5 subthema’s. Het gaat hierbij om o.a. vervuiling, biodiversiteit en de circulaire economie. Bepaalde onderdelen hiervan zijn verplicht en daarover moet dus iedere organisatie rapporteren. Van andere moet de materialiteit worden bepaald, waarmee de organisatie helder krijgt waarover precies gerapporteerd moet worden. 

Sociaal

Binnen dit domein kijkt de organisatie naar de eigen werknemers, maar ook naar andere sociale aspecten van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan medewerkers in de waardeketen of de belangen van eindgebruikers en consumenten. Voor deze verschillende type doelgroepen moeten een aantal subonderwerpen worden getoetst op materialiteit. 

Governance

Dit thema gaat helemaal over goed bestuur. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het voorkomen van corruptie, het creëren van een omgeving waar mensen veilig kunnen werken en misstanden kunnen aankaarten, en het netjes omgaan met (kleinere) leveranciers. Of hierover gerapporteerd moet worden hangt af van de uitkomsten van de dubbele materialiteitsanalyse. 

CSRD & Ecocharting

Neem deel aan onze volgende webinar om meer te weten te komen over de CSRD en hoe Ecocharting u kan helpen bij jullie reis naar een duurzame toekomst.  

Begin vandaag nog met voorbereiden op de CSRD.

Krijg toegang tot ons uitgebreide CSRD-platform door vandaag nog uw persoonlijke demo-account aan te maken. 

  • Product
  • Prijzen
  • Over ons
  • CSRD
  • nl_NLNL