Platforma CSRD vše v jednom.

DomovCSRD vs CSDDD vs taxonomie EU – een overzichtNezařazenéCSRD vs CSDDD vs taxonomie EU – een overzicht

CSRD vs CSDDD vs taxonomie EU – een overzicht

Donderdag 1. června 2023 Evropský parlament přijal směrnici Corporate Sustainability Due Dilligence (CSDDD). De nieuwe wetgeving vereist organisaties om hun impact op milieu en mensenrechten in kaart te brengen en waar nodig te beperken. De wetgeving is onderdeel van een pakket aan nouwe richtlijnen die de komende tijd op bedrijven afkomt. Omdat het eenvoudig is om het overzicht te verliezen in de verschillende afkortingen, geven we hier een overzicht van de drie belangrijkste nouwe frameworks. En: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Set de komst van de EU Green Deal je platný rondom duurzaamheid veor bedrijven in een stroomversnelling gekomen. Zelfs de organisaties die tot nu toe koploper waren op het gebied van duurzaam ondernemen, zullen flinke stappen moeten zetten om te gaan voldoen aan de nieuwe wetten. De drie belangrijkste veranderingen zijn de komst van de EU Taxonomie, de CSRD a CSDDD. 

Op het eerste gezicht lijken de drie onderdelen veel overlap te hebben. Bij nadere inspectie kom je er snel achter dat er inderdaad veel verbanden zijn tussen de drie richtlijnen. Maar hoe ziet het landschap er nou precies uit?

Taxonomie EU  

Laten we beginnen bij de EU Taxonomie. Dit framework heeft als doel om de EU te laten bewegen richting een klimaatneutrale economy in 2050. Om dit mogelijk te maken wil de EU investeerders and finančnírders faciliteren om 'groene' investeringen te doen. Hiervoor komt de EU taxonomie: hierin staan de activiteiten beschreven die de EU beschouwt als 'groen'. Bedrijven worden geacht om in kaart te brengen of zij zich bezig houden met de activiteiten die in de taxonomie worden beschreven. 

[text gaat verder onder de afbeelding]

CSDDD vs CSRD vs taxonomie EU

Směrnice Corporate Sustainability Reporting

Zoals de naam al doet vermoeden, beschrijft of Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hoe organisaties moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Opvallend je dat de richtlijnen die hierbij horen de meest vergaande rapportagevereisten zijn op dit gebied tot nu toe. Het antal onderwerpen waarop mogelijk moet worden gerapporteerd is enorm (bijna 100). Het doel van de nouwe wetgeving: de duurzaamheidsrapportages tussen bedrijven meer betrouwbaar, eenvoudiger te vergelijken en transparanter te maken. Om te bepalen op welke van de 100 onderwerpen je gaat rapporteren, moet je onder andere is impacts (positief en negatief) in karart brengen om te kijken welke onderwerpen zogenaamd materieel zijn. 

Onderdeel van de CSRD je de verplichting om de benodigde informatie rondom de EU Taxonomie op te nemen in je duurzaamheidsverslag. Analýzu taxonomie EU je dus onderdeel van je voorbereidingen op de CSRD. 

Opvallend aan de CSRD is dat deze geen eisen stelt aan de verbeteringen die je als organisatie maakt op het gebied van duurzaamheid. Je mag zelf bepalen welke doelen je zet en welke stappen je neemt om hierop te verbeteren. De CSRD beschrijft dus alleen de ranvoorwaarden rondom de verplichte rapportage die je als grote organisatie op het gebied van duurzaamheid gaat maken.  

Udržitelnost Due Dilligence

Dan de nieuw aangenomen wegeving: de Corporate Sustainabilty Due Dilligence Directive. In tegenstelling tot de CSRD bepaalt de CSDDD wél eisen over verbeteringen die je moet realiseren op bepaalde impacts op het gebied van milieu en mensenrechten. De CSDDD bepaalt daarvoor dat je negatieve impacts op deze twee vlakken in kaart moet brengen en waar nodig moet voorkomen of beperken. 

De relatie tussen CSDDD, CSRD en EU Taxonomie

Er zijn hele duidelijke verbanden te trekken tussen de drie stukken regelgeving. Ook in je voorbereiding kan je hier slim van gebruik maken. 

De CSRD kan daarbij worden gezien als de kapstok. In je voorbereiding rondom de CSRD rapportage zul je namelijk ook de stappen zetten die je helpen om te voldoen aan de CSDDD en de EU Taxonomie. Dat zit als volgt. Om te bepalen op welke onderwerpen je gaat rapporteren voor de CSRD, breng je activiteiten en impacts in kaart als onderdeel van de dubbele materialiteitsanalyse. Hier kun je dus twee vliegen in één klap slaan, door de activiteiten te koppelen aan de EU taxonomie en de impacts aan de CSDDD. 

Dubbele materialiteitsanalyse kan een flinke uitdaging zijn. Gebruik daarom onze software die volledig is gebaseerd op de richtlijnen en is ontworpen in samenwerking with duurzaamheidsexperts and accountants. Vraag hieronder een demo aan! 

Begin vandaag nog met voorbereiden op de CSRD.

Krijg een personlijke tour in onze intuītieve CSRD software. Vraag přímé demo aan.