Kompleksowa platforma CSRD.

DomCSRD vs CSDD vs EU Taxonomy - een overzichtBez kategoriiCSRD vs CSDD vs EU Taxonomy - een overzicht

CSRD vs CSDD vs EU Taxonomy - een overzicht

Donderdag 1 juni 2023 heeft het Europees Parlement ingestemd met de Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDD). De nieuwe wetgeving vereist organisaties om hun impact op milieu en mensenrechten in kaart te brengen en waar nodig te beperken. De wetgeving is onderdeel van een pakket aan nieuwe richtlijnen die de komende tijd op bedrijven afkomt. W związku z tym, że jest to bardzo ważne, aby przeanalizować je w różnych aspektach, przedstawiamy tutaj przegląd najważniejszych nowych frameworków. I: jakie to ma znaczenie dla Twojej organizacji?

Met de komst van de EU Green Deal zijn de vereisten rondom duurzaamheid voor bedrijven in een stroomversnelling gekomen. Zelfs de organisaties die tot nu toe koploper waren op het gebied van duurzaam ondernemen, zullen flinke stappen moeten zetten om te gaan voldoen aan de nieuwe wetten. De drie belangrijkste veranderingen zijn de komst van de EU Taxonomie, de CSRD en de CSDD. 

Op het eerste gezicht lijken de drie onderdelen veel overlap te hebben. Bij nadere inspectie kom je er snel achter dat er inderdaad veel verbanden zijn tussen de drie richtlijnen. Ale jak to jest z tym landschap er nou precies uit?

Taksonomia UE  

Zaczynamy od taksonomii UE. Ramy te mają na celu umożliwienie UE osiągnięcia neutralnej klimatycznie gospodarki w 2050 roku. Om dit mogelijk te maken will de EU investeerders en financierders faciliteren om 'groene' investeringen te doen. Stąd też bierze się unijna taksonomia: w tym miejscu zapisywane są działania, które UE uznaje za "poważne". Bedrijven worden geacht om in kaart te brengen of zij zich bezig houden met de activiteiten die in de taxonomie worden beschreven. 

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

CSDDD vs CSRD vs EU Taxonomy

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego

Zoals de naam al doet vermoeden, beschrijft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hoe organisaties moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Opvallend is dat de richtlijnen die hierbij horen de most vergaande rapportagevereisten zijn op dit gebied tot nu toe. Het aantal onderwerpen waarop mogelijk moet worden gerapporteerd is enorm (bijna 100). Het doel van de nieuwe wetgeving: de duurzaamheidsrapportages tussen bedrijven meer betrouwbaar, eenvoudiger te vergelijken en transparanter te maken. Aby mieć pewność co do tego, które z tych 100 zagadnień są dla nas istotne, musimy uwzględnić także ich wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny), aby wiedzieć, które z nich są dla nas istotne. 

Onderdeel van de CSRD is de verplichting om de benodigde informatie rondom de EU Taxonomie op te nemen in je duurzaamheidsverslag. Analiza unijnej taksonomii jest zatem częścią wytycznych CSRD. 

W CSRD ważne jest, aby te działania były podejmowane w ramach organizacji zajmującej się ochroną zdrowia. Należy zwrócić uwagę na to, jakie działania są podejmowane, a także na to, jakie działania należy podjąć, aby je zweryfikować. De CSRD beschrijft dus alleen de randvoorwaarden rondom de verplichte rapportage die je als grote organisatie op het gebied van duurzaamheid gaat maken.  

Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dan de nieuw aangenomen wetgeving: de Corporate Sustainabilty Due Dilligence Directive. W związku z CSRD, dyrektywa CSDD zawiera informacje na temat warunków, które należy spełnić, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i ludzi. De CSDDD bepaalt daarvoor dat je negatieve impacts op deze twee vlakken in kaart moet brengen en waar nodig moet voorkomen of beperken. 

De relatie tussen CSDDD, CSRD i taksonomia UE

Er zijn hele duidelijke verbanden te trekken tussen de drie stukken regelgeving. Również w je voorbereiding kan je hier slim van gebruik maken. 

De CSRD kan daarbij worden gezien als de kapstok. In je voorbereiding rondom de CSRD rapportage zul je namelijk ook de stappen zetten die je helpen om te voldoen aan de CSDDD en de EU Taxonomie. Dat zit als volgt. Aby uzyskać informacje na temat tego, jakie działania i wpływy mogą być raportowane w ramach CSRD, należy umieścić je w karcie jako część analizy dubbele materialiteitsanalyse. Hier kun je dus twee vliegen in één klap slaan, door de activiteiten te koppelen aan de EU taxonomie en de impacts aan de CSDDD. 

De dubbele materialiteitsanalyse kan een flinke uitdaging zijn. Gebruik daarom onze software die volledig is gebaseerd op de richtlijnen en jest ontworpen w samenwerking met duurzaamheidsexperts en Accountants. Bezpłatne Vraag hieronder deen aan! 

Begin vandaag nog met voorbereiden op de CSRD.

Krijg een osobista wycieczka po intuicyjnym oprogramowaniu CSRD. Vraag bezpośrednio w wersji demonstracyjnej.