Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

HemMVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?OkategoriseradMVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?

MVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?

Företag som till och med nu frivilligt har rapporterat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kan därför alltid vara den bästa platsen att vända sig till. Het MVO verslag is dan ook vaak een gelikt document met veel mooie plaatjes en de beste cijfers. Den fria rörligheten sker med hjälp av CSRD för en stor del av af. Företag måste med de billen bloot en zullen ook moeten rapporteren over zaken waar ze liever niet mee over de bühne komen. Vad betyder detta för MVO-rapporten?

För de CSRD måste organisationer rapportera var det för hen écht om draait. De mest relevanta (materiella) ämnena måste finnas med i rapporten. Det innebär: att du inte har så många solpaneler på taket eller att du inte har så många lampor som är ersatta med LED - att du inte heller måste rapportera om ämnen som du helst inte vill se på fotytan. Detta går oftast ett stycke längre än vad organisationer till och med nu tar upp i sin MVO-rapport.

Den fria rörligheten är därför mycket stor. De CSRD verplicht namelijk om te toetsen over welke onderwerpen het voor jouw organisatie gaat. Det sätt på vilket du gör detta kontrolleras av revisorn. Ofta: revisorn kontrollerar inte bara det som du rapporterar att det är. Han kommer nämligen också att kontrollera om alla relevanta ämnen för din organisation finns med i din rapport.

Den sista delen av MVO-rapporten?

Vad betyder detta för MVO-rapporten? Skillnaden mellan en CSRD-rapport och den traditionella MVO-rapporten verkar på det första ögat stor. De CSRD zal een veel uitgebreidere documentatie verlangen en deze moet bestaan uit vele beleidsstukken en data-rapportage die een stuk minder fijn wegleest dan het gemiddelde MVO verslag.

Betekent detta slutet av MVO-rapporten? Här kan organisationer göra olika val. Een optie is om naast de CSRD rapportage een eenvoudigere en meer gelikte versie te maken die flink afgeslankt is op de inhoud. Så förblir MVO-rapporten såsom vi nu vet att den existerar. 

ESG - CSRD rapporteringsprogramvara Ecocharting

Een andere optie is om het CSRD verslag te pimpen en de belangrijkste info die je wil presenteren vooraan te plaatsen in je document. De struktur waarin je rapporteert mag je namelijk als organisatie zelf bepalen; zolang je maar alles wat nodig is rapporteert en je daarbij aangeeft wat waar staat. 

Kortom: Det är enligt CSRD:s uppfattning en svårare uppgift för organisationer att göra sig "större" än de faktiskt är. CSRD-rapporten kommer att vara väsentligt annorlunda än en traditionell MVO-rapport.

På väg mot CSRD? den första stapeln är utförandet av den dubbla materialitetsanalysen. Använd därför vår programvara, så sparar du mycket tid och bygger upp en revisionsspårning. Fråga nedan efter en demo! 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Få en personlig demo av vår intuitiva CSRD-programvara. Fråga direkt efter en demo. 

© UiCore 2024. Alla rättigheter reserverade.