Kompleksowa platforma CSRD.

DomMVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?Bez kategoriiMVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?

MVO verslag: verleden tijd dankzij CSRD?

Przedsiębiorstwa, które do niedawna były zobowiązane do składania sprawozdań w zakresie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), mają obecnie najlepsze możliwości, aby z nich skorzystać. Wersja MVO jest więc dokumentem zawierającym wiele istotnych informacji i najlepszych wskazówek. Wszechstronność jest możliwa dzięki współpracy z CSRD voor een groot deel van af. Bedrijven moeten met de billen bloot en zullen ook moeten rapporteren over zaken waar ze liever niet mee over de bühne komen. Co to oznacza dla wersji MVO?

W przypadku CSRD organizacje powinny informować o tym, co jest dla nich ważne. De most relevante (materialiële) onderwerpen moeten aan bod komen in het verslag. Dat betekent: ook al heb je nog zoveel zonnepanelen op het dak of heb je al je lampen vervangen door LED - je zal ook moeten gaan rapporteren over onderwerpen die je liever niet over het voetlicht brengt. Jest to znacznie więcej niż to, co organizacje opiszą w swojej wersji MVO.

Wszechstronność jest więc bardzo ważna. De CSRD verplicht namelijk om te toetsen over welke onderwerpen het voor jouw organisatie gaat. Sposób, w jaki można to zrobić, jest kontrolowany przez księgowego. Często jest tak, że księgowy nie kontroluje wszystkiego lub tylko tego, co zostało zgłoszone. W raporcie należy również podać wszystkie istotne dla organizacji informacje.

Het einde van het MVO verslag?

Jakie ma to znaczenie dla wersji MVO? Różnica między raportem CSRD a tradycyjnym raportem MVO jest bardzo duża. De CSRD zal een veel uitgebreidere documentatie verlangen en deze moet bestaan uit vele beleidsstukken en data-rapportage die een stuk minder fijn wegleest dan het gemiddelde MVO verslag.

Czy to oznacza, że MVO jest wersją MVO? W tym miejscu można wprowadzić różne klucze organizacyjne. Jedną z opcji jest sporządzenie na podstawie raportu CSRD prostszej i bardziej szczegółowej wersji, która jest w pełni zrozumiała. Zo blijft het MVO verslag zoals we dat tot nu toe kennen gewoon bestaan. 

ESG - oprogramowanie do raportowania CSRD Ecocharting

Inną opcją jest umieszczenie w dokumencie wersji CSRD i najważniejszych informacji, które zostaną przedstawione. Struktura, która jest raportowana, musi być znana jako organizacja sama w sobie; zolang je maar alles wat nodig is rapporteert and je daarbij aangeeft wat waar staat. 

Kortom: het is door de komst van de CSRD een stuk moeilijker geworden voor organisaties om zich 'groener' voor te doen dan ze werkelijk zijn. Het CSRD rapport zal er wezenlijk anders uitzien dan een traditioneel MVO verslag.

Aan de slag met de CSRD? Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie wątpliwej analizy materiałowej. Skorzystaj z tego oprogramowania, aby zaoszczędzić czas i stworzyć ścieżkę audytu. Zapraszamy do obejrzenia wersji demonstracyjnej! 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Pobierz osobistą wersję demonstracyjną intuicyjnego oprogramowania CSRD. Zamów bezpośrednio wersję demonstracyjną. 

© UiCore 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.