Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

HemBlir ditt företag drabbat av CSRD-krav?OkategoriseradBlir ditt företag drabbat av CSRD-krav?

Blir ditt företag drabbat av CSRD-krav?

Från och med 2024 kommer tal av stora företag att konfronteras med nya skyldigheter på området för hållbarhetsredovisning, som en följd av det europeiska direktivet om hållbarhetsredovisning för företag (CSRD). Detta direktiv ger vissa företag möjlighet att rapportera om tre viktiga teman: miljö, sociala förhållanden och förvaltning. Målet är att främja öppenhet och hållbarhet och ge dem en plats i hjärtat av den affärsmässiga beslutsprocessen.

Från och med 2024 kommer tal av stora företag att konfronteras med nya skyldigheter på området för hållbarhetsredovisning, som en följd av det europeiska direktivet om hållbarhetsredovisning för företag (CSRD). Detta direktiv ger vissa företag möjlighet att rapportera om tre viktiga teman: miljö, sociala förhållanden och förvaltning. Målet är att främja öppenhet och hållbarhet och ge dem en plats i hjärtat av den affärsmässiga beslutsprocessen.

Ondanks de aankomende verplichtingen is uit recent forskning av I&O Research i uppdrag av ABN AMRO gebleken dat twee derde van de Nederlandse bedrijven nog nooit van deze nieuwe richtlijn heeft gehoord.

Den okända inställningen hos företagare tyder på att informationsbegäran ännu inte är riktigt på gång. Även om MKB möjligen inte är direkt beroende av CSRD blir geraakt, kommer stora företag delvis att vara beroende av information från sina mindre leverantörer och avnämare i värdeketen för sin egen rapportage. Dit benadrukt het belang van een vlotte informatie-uitwisseling binnen de gehele keten.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) schat naar aanleiding van hun eerdere verkennende studie dat 9 till 59 procent av het midden- en kleinbedrijf (mkb) geraakt gaat worden door de eerste set rapportage standaarden die zijn uitgebracht door EFRAG. Det är ungefär 103 000 mkb:er.

 

ESRS guidelines - ESG regulations in CSRD

Med Ecocharting förstår vi de utmaningar som företagen ställs inför när det gäller att uppfylla CSRD-förpliktelserna. Därför har vi utvecklat en kraftfull digital lösning som förenklar informationsförsörjningen från värdeketen. 

 

Vår plattform är till för företagen:

✅ Du kan sätta värde på kartan 

✅ Gerichte information utvragen 

✅ Intervjuer med intressenter omfattande

 

 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Med Ecocharting blir CSRD-rapporteringen en gestroomlijnd process, oavsett omfattningen av din organisation. Vill du veta mer om vår programvara och hur du kan hjälpa till? Anmäl dig till vår förstklassiga demo, där vi gärna ser möjligheterna och fördelarna med Ecocharting.