Kompleksowa platforma CSRD.

DomCzy Twoja firma korzysta z usług CSRD?Bez kategoriiCzy Twoja firma korzysta z usług CSRD?

Czy Twoja firma korzysta z usług CSRD?

Od 2024 r. wszystkie duże firmy będą musiały stawić czoła nowym wymogom w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa ta nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania w zakresie trzech zasadniczych tematów: środowiska, standardów społecznych i dobrobytu. Jego celem jest zapewnienie przejrzystości i zapewnienie duurzaamheid een plek te geven in het hart van zakelijke besluitvorming.

Od 2024 r. wszystkie duże firmy będą musiały stawić czoła nowym wymogom w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa ta nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek raportowania w zakresie trzech zasadniczych tematów: środowiska, standardów społecznych i dobrobytu. Jego celem jest zapewnienie przejrzystości i zapewnienie duurzaamheid een plek te geven in het hart van zakelijke besluitvorming.

Ondanks de aankomende verplichtingen is uit recent onderzoek van I&O Research in opdracht van ABN AMRO gebleken dat twee derde van de Nederlandse bedrijven nog nooit van deze nieuwe richtlijn heeft gehoord.

W związku z tym, że informacje są przekazywane przez osoby trzecie, nie ma wątpliwości, że nie są one w pełni dostępne.. Want hoewel het MKB mogelijk niet direct door de CSRD wordt geraakt, zullen grote bedrijven deels afhankelijk zijn van informatie van hun kleinere leveranciers en afnemers in de waardeketen voor hun eigen rapportage. Dit benadrukt het belang van een vlotte informatie-uitwisseling binnen de gehele keten.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) schat naar aanleiding van hun eerdere verkennende studie dat 9 do 59 procent van het midden- en kleinbedrijf (mkb) geraakt gaat worden door de eerste set rapportage standaarden die zijn uitgebracht door EFRAG. Dat komt neer op ongeveer 103.000 mkb'ers.

 

Wytyczne ESRS - regulacje ESG w CSRD

Bij Ecocharting begrijpen we de uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen bij het voldoen aan de CSRD-verplichtingen. W związku z tym opracowaliśmy nowoczesne rozwiązanie cyfrowe, które umożliwia dostęp do informacji na temat warunków umowy. 

 

Ons platform stelt bedrijven in staat om:

✅ Je waardeketen in kaart brengen 

✅ Informacje o gerichte do pobrania 

✅ Rozległe wywiady z interesariuszami

 

 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Dzięki Ecocharting raportowanie CSRD staje się procesem przyjaznym dla organizacji. Czy chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu i o tym, jak może Ci ono pomóc? Zapraszamy na naszą najnowszą wersję demonstracyjną, gdzie będziemy mogli zapoznać się z możliwościami i wytycznymi Ecocharting.