Kompleksowa platforma CSRD.

DomDubbele materialiteit: een nieuw perspectiefBez kategoriiDubbele materialiteit: een nieuw perspectief

Dubbele materialiteit: een nieuw perspectief

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) nakłada na organizacje obowiązek udostępniania niefinansowych informacji na temat swojej firmy. W ramach spotkania opartego na wątpliwych materiałach można uzyskać informacje na temat welke onderwerpen data openbaar moet worden gemaakt. Gezien de CSRD-regelgeving hiervoor meer dan 1100 datapunten omvat die mogelijk gedekt moeten worden, is het uiteraard een cruciale stap om te bepalen welke informatie relevant is. W tym artykule przedstawiamy koncepcję dubbele materialiteit.

Koncepcja dubbele materialiteit jest centralnym elementem w CSRD, który łączy się z tym procesem. Kortom, de dubbele materialiteitstoetsing is een manier om in kaart te brengen welke onderwerpen het most relevant zijn voor de organisatie. Deze analyse is door de CSRD vereist als leidraad om te beginnen met het bouwen van een duurzaamheidsverslag.

Co to oznacza?

De organisatie moet alle onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) beeordelen vanuit twee perspectieven: het impactperspectief en het financiële perspectief. Vandaar de naam dubbele materialiteit. Perspektywa wpływu jest wykorzystywana w celu zidentyfikowania możliwych skutków organizacji dla środowiska. Skutki te mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, a także mogą być związane z kradzieżą lub mogą mieć wpływ na toekomst.

Perspektywa finansowa daje organizacjom pewność, że ich działania są zgodne z ich potencjalnymi skutkami finansowymi. W celu sprawdzenia, jakie ryzyko finansowe lub ryzyko związane z danym obszarem może zostać uwzględnione, organizacja może w każdej chwili określić, które z nich są istotne dla jej sytuacji.

Wynik:

W przypadku, gdy organizacja wie, jakie wpływy, ryzyka i obowiązki (IRO) są związane z badaniem czynników ESG, wybierane są najistotniejsze z nich. Ta krótka lista stanowi podstawę duurzaamheidsverslag.

Transparentność w tym procesie jest niezbędna. De organisatie mag niet intuitief onderwerpen selecteren die goed passen. Het proces met betrekking tot de dubbele materialiteitsbeoordeling is daarom strikt gedocumenteerd in de CSRD en moet dienovereenkomstig worden gevolgd.

Obiektyw przedstawiający nową perspektywę

W ten sposób możemy być pewni, że to, co się z tym wiąże, jest w pełni zrozumiałe.

Laten we in dit geval het onderwerp "Privacy van consumenten" nemen, een subonderwerp binnen het sociale domein. Eerst identificeert de organisatie mogelijke positieve of negatieve effecten op dit onderwerp. In dit geval kan de organisatie erachter komen dat hun producten of diensten negatieve gevolgen hebben, namelijk voor de privacy van consumenten. W przypadku transakcji finansowych mogą wystąpić potencjalne zagrożenia. Consumenten zouden het product bijvoorbeeld kunnen boycotten vanwege privacykwesties, waardoor het financiële rendement in de loop van de tijd kan afnemen. Rekening houdend met al deze effecten en deze Impacts, Risks en Opportunities nauwkeurig onder de loep nemend, zal de organisatie nagaan of Privacy een onderwerp is om over te rapporteren of niet.

Ta podstawowa zasada w odniesieniu do dubbele materialiteit nie jest tak moeilijk te begrijpen. In de praktijk zijn er wel enkele unieke uitdagingen in dit proces waarmee rekening moet worden gehouden. Jest to również duży wysiłek, ponieważ organizacje w ponad 100 krajach muszą zaopatrzyć się w materiały.

W związku z tym proces ten musi być w najbliższym czasie coraz bardziej wartościowy. Niezbędne jest zatem opracowanie skutecznego i intuicyjnego systemu zarządzania materiałami. To właśnie dlatego Ecocharting jest tak ważny. Za pomocą tego oprogramowania organizacje mogą w sposób efektywny realizować wątpliwe zamówienia materiałowe i uzyskiwać bezpośrednie wyniki. Jesteś zainteresowany sprawdzeniem swoich narzędzi? Skontaktuj się z nami lub umów się na demo.


Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Pobierz osobistą wersję demonstracyjną intuicyjnego oprogramowania CSRD. Zamów bezpośrednio wersję demonstracyjną. 

© UiCore 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.