Allt-i-ett CSRD-plattformen.

   Logga in

HemHållbarhet i CSRD: mer än bara miljöOkategoriseradHållbarhet i CSRD: mer än bara miljö

Hållbarhet i CSRD: mer än bara miljö

De flesta företag som går att rapportera enligt CSRD-direktiven håller alla uppgifter om hållbarhet: tänk på CO₂-utsläppen från energiförbrukningen. Ibland från befintliga skyldigheter, eller just på vrijwillige basis. Er zijn genoeg bedrijven die daardoor achterover leunen en afwachten om verdere stappen te zetten richting hun CSRD rapport. Ändå är det dags att snabbt komma ut ur startblokken! 

Den nya rapporten är nämligen skyldig att på ett mycket brett och detaljerat sätt rapportera om hållbarhet. We kunnen wel zeggen dat de CSRD richtlijnen de meest complete en vergaande openbaringsvereisten zijn op niet-financieel gebied tot nu toe. 

Och där många företag inte är medvetna om att de är det, är att begreppet hållbarhet för CSRD går vidare än enbart miljön. De nya riktlinjerna är nämligen baserade på de tre huvudtemana: Miljö, socialt ansvar och styrning.

ESG: från korruption till barnarbete

Temat miljö handlar i hög grad om frågor som rör miljön: här definierar CSRD fem huvudområden. Tänk här på biologisk mångfald och cirkularitet. Som alla riktlinjer kring CSRD är inte alla ämnen obligatoriska att rapportera om för varje företag. Det hänger igen på relevansen av varje ämne, wat moet worden bepaald aan de hand van de dubbel materialitet.

Uitzondering daarbij is het onderwerp Klimaatverandering. Dat vindt Europa dusdanig belangrijk dat iedere organisatie daar verplicht over moet rapporteren. Van Scope 1, 2, en 3 emmissies tot een transitieplan richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering: alles om in lijn te liggen met het akkoord van Parijs.

Även inom det sociala området finns det ett antal förvrängda ämnen. Het gaat hierbij om datapunten met betrekking tot de eigen werknemers. Temat Social handlar också om medarbetare i keten, konsumenter men också om gemenskaper som du som organisation har inflytande över.

Var här över gerapporteerd kan bli, är ett rasspektrum till ämnen. Det handlar om allt från att betala för en livskraftig människa, om att minska mångfalden till att motverka barnarbete. Men även konsumenternas integritet och allmänna säkerhet hör till de ämnen som CSRD beskriver.

Som sista beståndsdel ingår temat Styrning över allmänna frågor som du kan göra med en god förvaltning av organisationen. Här har vi det över det motgaan van corruptie tot het op tijd betalen van je leveranciers.

 

ESRS guidelines - ESG regulations in CSRD

Al met al is het duidelijk dat de CSRD het begrip duurzaamheid op een zeer brede en gedetailleerde manier definieert. Konsekvens: Organisationernas rapport om hållbarhet kommer att bestå av ett stort antal huvudpunkter och ämnen.

Het advies is dus: blijf niet wachten, ook al begin je niet vanaf nul met het opstellen van je rapport. Kijk wat je moet rapporteren, beoordeel wat je al in huis hebt en maak een plan hoe je je rapportage compleet kan maken!

Den första stapeln här: utförandet av den dubbla materialitetsanalysen. Använd därför vår programvara, så sparar du mycket tid och bygger upp en revisionsspårning. Fråga nedan efter en demo! 

 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Få en personlig demo av vår intuitiva CSRD-programvara. Fråga direkt efter en demo. 

© UiCore 2024. Alla rättigheter reserverade.