Platforma CSRD vše v jednom.

DomovEen ESG dataplatform: het snijvlak tussen data & duurzaamheidNezařazenéEen ESG dataplatform: het snijvlak tussen data & duurzaamheid

Een ESG dataplatform: het snijvlak tussen data & duurzaamheid

Bez ohledu na to, co je dobré pro vás, zullen organizace snel stappen moeten zetten op het gebied van duurzaamheidsmanagement a digitalizing hiervan, dit can eventueel worden ingericht through een ESG dataplatform. To je een flinke uitdaging, chcete voor veel organisaties je tot dusver net een groot aandachtspunt geweest. Toch komt hier nu verandering: de nieuwe Europese wetgeving (CSRD) die organisaties verplicht om te rapporteren over duurzaamheid biedt een belangrijke stok achter de deur om nu dan toch echt aan de slag te gaan. V tomto článku je možné použít datovou platformu ESG a investovat do této platformy.

Gelukkig zijn er eeds meer organisaties ook intrinsiek gedreven om actie te nemen op het gebied van duurzaamheid. Maar dopadl dobře, je to nový vztah IPCC. De uitkomsten onderstrepen dat actie op korte termijn vereist is om een leefbare toekomst voor iedereen te kunnen creëren. De CSRD verplichting maakt dat grote organisaties transparant moeten zijn in wat ze doen en hoe ze hierin verbeteren.

Om betrouwbare duurzaamheidsrapportages mogelijk te maken, is er een groen datafundament nodig waarin de organisatie betrouwbare en actuele gegevens op de gebieden van milieu, sociale asspecten en bestuur (ESG) entvastlenen Waar begin je als organisatie om dit goed op te tuigen?

Er zijn een aantal belangrijke kansen en uitdagingen om hiermee nu aan de slag te gaan:

Začněte op tijd

Het lijkt nog ver weg: veel organisaties zullen over boekjaar 2025 moeten beginnen met rapporteren. Er komt echter veel bij kijken om de rapportage goed op te stellen. De CSRD bestaat uit honderden pagina's aan richtlijnen. Erachter komen welke elementen relevantní zijn voor jouw organisatie kost daarom best wat tijd. Zodra je weet waarover je gaat rapporteren, ben je er vanzelfsprekend nog lang niet. Chcete waar haal je de gegevens vandaan? Sommige data zal reeds beschikbaar zijn, maar meestal zitten cijfers in veel varischillende systemen of spreadsheets. Om hier een goed systeem omheen te bouwen, kan je maar beter op tijd beginnen.


Shows a data foundation used for ESG data

Další podrobnosti: Blijf weg van Excel listy

Het is verleidelijk om is heil te zoeken in excel-sheets: het werkt snel, makkelijk, en is een alom beschikbaar systeem. Om verschillende redenen je het aan te raden om hier kritisch naar te kijken. Zo moeten duurzaamheidsgegevens ieder jaar worden gecontroleerd door de účetní. Het is belanggrijk om aan te kunnen tonen waar de data vandaan komt en wat deze representeert. Můžete používat slova a používat je také v tabulkách. Ook moet je de data ieder jaar verversen en op dezelfde manier weergeven je kunt dus beter een data-infrastructuur opzetten die goed te onderhouden en verversen is. Iedereen, stážista a externí účetní, moet weten waar de gegevens vandaan komen en hoe deze worden ververst. Een cans hierbij is om datakoppelingen zoveel mogelijk te automatiseren, zodat de werklast voor het rapporteren ieder jaar kleiner wordt. Investování je nyní velmi důležité.

Verdeel de last

De honderden pagina's aan richtlijnen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen, van milieu-gerelateerd, sociale onderwerpen tot bestuurlijke zaken. Om de dataverzameling allemaal onder de verantwoordelijkheid van één person te laten vallen, is voor de meeste organisaties niet realistisch. Maak gebruik van elkaars odbornost en verdeel de werklast op basis van de verschillende afdelingen in de organisatie. Zo kan de afdeling personeelszaken de sociale onderwerpen omarmen en zijn de onderwerpen op het gebied van milieu onder te brengen bij een duurzaamheidsmanager. Het is herbij wel van belang om dit goed te coördineren vanuit een stuurgroep met verschillende disciplíny. 

Začněte klein

Een laatste tip is om klein te beginnen. Podívejte se na welke gegevens je al in huis hebt en welke indikátoren je in eerste instantie kan gaan vastleggen. Hierbij is het zinvol om eerst een nulmeting te doen: bekijk waar het verschil ligt tussen waarover je zou moeten rapporteren, en wat je op dit moment al hebt.

Materialiteitsanalyse

Om te bepalen welke onderwerpen en ukazatele thuishoren v het duurzaamheidsverslag van jouw organisatie, je dubbele materialiteitsanalyse cruciaal. Hierin bepaal je welke onderwerpen er toe doen vanuit twee perspectieven; inside-out en outside-in. 

Deze exercitie moet je voor bijna 100 (sub)onderwerpen laten plaatsvinden. Ook moeten hierbij zúčastněné strany worden betrokken zodat je tot een gedegen lijstje met onderwerpen komt. Maak deze analyzovat makkelijk met Ecocharting: op onze online omgeving staan alle duurzaamheidsonderwerpen klaar om de dubbele materialiteit eenvoudig te kunnen bepalen. 

 

Stroomlijn de CSRD voorbereidingen.

Podívejte se na demo verzi intuitivního softwaru CSRD. Vraag přímé demo aan. 

© UiCore 2024. Všechna práva vyhrazena.