Alles-in-één CSRD-platform.

   Log in

ThuisCSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzichtNiet gecategoriseerdCSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzicht

CSRD versus CSDDD versus EU-taxonomie – een overzicht

Op donderdag 1 juni 2023 heeft het Europees Parlement de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) goedgekeurd. De nieuwe wetgeving verplicht organisaties om hun impact op het milieu en de mensenrechten te beoordelen en zo nodig te beperken. De wetgeving maakt deel uit van een pakket nieuwe richtlijnen waar bedrijven in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen. Omdat het gemakkelijk is om het spoor bijster te raken van de verschillende afkortingen, geven we een overzicht van de drie belangrijkste nieuwe kaders. En: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Met de introductie van de Green Deal van de EU zijn de eisen voor duurzaamheid in bedrijven in een stroomversnelling geraakt. Zelfs organisaties die tot nu toe toonaangevend waren op het gebied van duurzaam ondernemen, zullen belangrijke stappen moeten zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. De drie belangrijkste veranderingen zijn de introductie van de EU Taxonomy, de CSRD en de CSDDD.

Op het eerste gezicht lijken de drie componenten veel overlap te hebben. Bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat er inderdaad veel verbanden zijn tussen de drie richtlijnen. Maar hoe ziet het landschap er eigenlijk uit?

EU-taxonomie  

Laten we beginnen met de taxonomie van de EU. Dit kader is bedoeld om de EU te leiden naar een klimaatneutrale economie in 2050. Om dit te bereiken wil de EU het investeerders en financiers gemakkelijker maken om "groene" investeringen te doen. Om dit te bereiken biedt de Taxonomie van de EU een classificatiesysteem dat activiteiten identificeert die door de EU als "groen" worden beschouwd. Van bedrijven wordt verwacht dat ze beoordelen of ze activiteiten ondernemen die overeenkomen met de taxonomie.

[tekst gaat verder onder de afbeelding]

CSDD vs CSRD vs EU Taxonomie

Corporate Sustainability Reporting Directive

Zoals de naam al doet vermoeden, geeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan hoe organisaties moeten rapporteren over duurzaamheid. Opvallend is dat de richtlijnen bij de CSRD de meest uitgebreide rapportage-eisen op dit gebied tot nu toe zijn. Het aantal onderwerpen waarover gerapporteerd moet worden is uitgebreid (bijna 100). Het doel van de nieuwe wetgeving is om de duurzaamheidsrapportage van bedrijven betrouwbaarder, makkelijker vergelijkbaar en transparanter te maken. Om te bepalen over welke van de 100 onderwerpen gerapporteerd moet worden, moeten organisaties hun impact (positief en negatief) beoordelen om de zogenaamde materiële onderwerpen te identificeren.

Onderdeel van de CSRD is de verplichting om de benodigde informatie met betrekking tot de EU Taxonomy op te nemen in uw duurzaamheidsverslag. Daarom is het analyseren van de EU Taxonomy onderdeel van uw voorbereidingen op de CSRD.

Een opvallend aspect van de CSRD is dat er geen eisen worden gesteld aan de duurzaamheidsverbeteringen die een organisatie moet doorvoeren. Je bent vrij om je eigen doelen te stellen en de stappen te bepalen om duurzaamheid te verbeteren. De CSRD schetst alleen de randvoorwaarden voor de verplichte rapportage die grote organisaties gaan doen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheidsdue dilligence

Laten we nu de onlangs aangenomen wetgeving bespreken: de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD). In tegenstelling tot de CSRD, stelt de CSDD wel eisen aan de verbeteringen die organisaties moeten maken met betrekking tot hun impact op het milieu en de mensenrechten. De CSDDD verplicht bedrijven om hun negatieve impact op deze twee gebieden te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om deze te voorkomen of te beperken.

De relatie tussen CSDDD, CSRD en EU-taxonomie

Er zijn duidelijke verbanden tussen de drie stukken wetgeving en je kunt deze verbanden gebruiken bij je voorbereidingen.

De CSRD kan worden gezien als het overkoepelende raamwerk. In je voorbereiding op de CSRD-rapportage neem je ook stappen om te voldoen aan de CSDD en de EU Taxonomy. Dit is hoe het werkt: Om te bepalen over welke onderwerpen je rapporteert voor de CSRD, voer je een dubbele materialiteitsanalyse uit, waarbij je je activiteiten en impact in kaart brengt. Dit biedt de mogelijkheid om zowel de activiteiten af te stemmen op de EU Taxonomie als de impact te beoordelen voor de CSDD.

Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse kan een hele uitdaging zijn. Daarom bieden wij software die volledig is afgestemd op de richtlijnen en is ontworpen in samenwerking met duurzaamheidsexperts en accountants. Vraag hieronder een demo aan om te zien hoe deze je kan helpen bij je voorbereidingen.

Begin vandaag nog met de voorbereiding op de CSRD.

Krijg een persoonlijke rondleiding in onze intuïtieve CSRD-software. Vraag direct een demo aan. 

  • Product
  • Prijzen
  • Over ons
  • CSRD
  • nl_NLNL